Raziskovanje

Na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem se raziskovalci usmerjajo na področje zdravstvene nege, prehrane, dietetike in gibanja ter na področje temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanosti.

 

Raziskovalci     Projekti     Programi     Raziskovalna oprema

Mednarodno sodelovanje

Mednarodna mobilnost študentov in zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Pomen mobilnosti in s tem prenos znanja, izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je glavno vodilo Evrope, ki stremi k družbi znanja in konkurenčni prednosti evropskih diplomantov, zaposlenih in raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu.

UP FVZ sodeluje v programu Erasmus+, ki študentom ponuja možnost, da del rednih študijskih obveznosti vpisanega programa namesto na domači (matični) instituciji (univerzi) opravijo v eni od partnerskih institucij iz tujine ali da v eni od sodelujočih držav opravijo klinično / praktično usposabljanje.

Erasmus identifikacijska številka: SI KOPER03

 

 

Novice

Dan na fvz

Fotogalerija
7:30

Jutranja kava

8:45
9:30
10:10
10:15
11:35
11:45

Čas za malico

13:20

Praksa dela mojstra. Ali mojstrico.

13:45
14:50
12:20
16:10

Rezultati izpita
so objavljeni!

16:55
17:10
17:50

Tudi študentski dan se mora končati:)

19:15
22:50

  

Prijava VIS

Prijava e-učilnica