Osnove managementa v zdravstvu

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Osnove managementa v zdravstvu:

Spodbujamo kritično razmišljanje, vedoželjnost, razgledanost in težnjo k profesionalnemu razvoju. Spoznavamo zgodovinski razvoj in temelje organizacije in organiziranosti, organizacijske pojme, teorije, delovno organizacijo kot sistem, delo, naloge in odgovornosti managementa, modele organizacije zdravstvene nege v zavodih; organiziranost medicinskih sester na lokalnem in nacionalnem nivoju, kadrovanje, delovne obremenitve, reševanje problemov v organizaciji, uvajanje sprememb in druge vsebine iz področja managementa v zdravstvu.

 

Preverjanje znanja:

Predmet se zaključi s pisnim preverjanjem znanja v obliki eseja.

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 
  Študentje dobijo zapiske predavanj. 
  Tavčar MI. Razsežnosti managementa. Ljubljana: Tangram, 1995 
  Toth M. Zdravje, zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje. Ljubljana: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2003 
  Dopolnilna literatura: 
  Možina S., Tavčar MI., Kneževič AN. Poslovno komuniciranje. Maribor: Obzorja, 1995 
  Lipičnik B. Ravnanje z ljudmi pri delu. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1998 
  Možina S. ur. Management kadrovskih virov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1998 
  Veljavni Zakon o zavodih. 
  Dodatna literatura: 
  Članki strokovnih revij Organizacija in kadri, HRM, ter biltena Ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu
Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica