7. april - Svetovni dan zdravja 2015 - Varna hrana od kmetije do krožnika
Objavljeno 7. 04. 2015
fakulteta

7. aprila obeležujemo Svetovni dan zdravja, ki je letos posvečen varni hrani. Po svetu potekajo številne kampanje na to temo pod sloganom “From farm to plate, make food safe.”

Neustrezno ravnanje z živili (pobiranje, skladiščenje, transport, distribucija, neustrezna priprava,...) lahko povzroči, da hrana vsebuje škodljive bakterije, viruse, parazite ali kemične snovi in povzroča več kot 200 bolezni - od driske do raka. Primeri nevarne hrane so tako lahko premalo kuhana živila živalskega izvora, kontaminirano sadje in zelenjava, školjke, ki vsebujejo morske biotoksine ipd.

Nevarna živila in neustrezno prehranjevanje prebivalstva ima za družbo tudi ekonomske posledice, zato pozdravljamo Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, s katero želi Ministrstvo za zdravje RS ustvariti pogoje, ki bodo prebivalcem omogočali boljše prehranjevalne navade, zdravo ponudbo živil, kot tudi oblikovati okolje, ki bo spodbujalo redno telesno dejavnost ter s tem boljše zdravje in kakovost življenja. Potrebno je sistematično ukrepanje vseh, tako države kot stroke, industrije in nevladnih ter potrošniških organizacij ter potrošnikov samih. Le tako lahko zaustavimo trend naraščanja prekomerne telesne teže in zmanjšamo pojav kroničnih bolezni povezanih z nezdravim načinom prehranjevanja ter posledično znižamo stroške zdravljenja.

Ob svetovnem dnevu zdravja je UP FVZ sodelovala tudi v medijih. Prof. dr. Peter Raspor, prodekan za raziskovanje in mednarodno sodelovanje je za oddaji Primorska kronika in Dobro jutro podal izjavi. Vabimo k ogledu zanimivih prispevkov:

Primorska kronika (6. 4. 2015 od 8'40'' dalje) http://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174329057

Dobro jutro (7. 4. 2015 od 35'35'' dalje) http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174329114

 

Na UP Fakulteti za vede o zdravju v tem tednu organiziramo mednarodno delavnico na temo Debelost*, ki je v okviru projekta, UP in SVET namenjena študentom, strokovni in laični javnosti.

cid:image003.jpg@01D04C39.CC68A000

*UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica