Alternativni načini prehranjevanja

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Alternativni načini prehranjevanja:

Študent/-ka pridobi dovolj teoretičnega znanja, ki omogoča vzpostaviti kritični odnos in razumevanje alternativnih načinov prehranjevanja. Spozna pozitivne in negativne vplive alternativnih oblik prehranjevanja na zdravje v posameznih starostnih obdobjih in posebnih stanjih posameznika. Poleg tega spozna zgodovino, razvoj in pomen različnih oblik prehranjevanja ter različne postopke priprave hrane, ki se jih poslužujejo alternativni načini prehranjevanja. Spozna tudi verske, etične, kulturne in zdravstvene vidike za nastanek alternativnih načinov prehranjevanja. Seznani se s sistemi alternativnih načinov prehranjevanja: laktovegetarijanska prehrana, lakto-ovo vegetarijanska prehrana, strogo vegetarijanska prehrana, frutarijanska prehrana, makrobiotika, postenje, presna prehrana ter mnogi drugi načini prehranjevanja (Atkinsonova dieta, presnovna dieta, Zone dieta, Montignacova dieta, dieta po krvnih skupinah...).

 

Preverjanje znanja:

Pisni obseg seminarske naloge, ki ima predpisane iztočnice, je 1500 do 2000 besed in dolžina ustne predstavitve je 20-25 minut. Sledijo vprašanja in razprava. Pozitivno ocenjen seminar je obvezen predpogoj za pristop k pisnemu preverjanju znanja.

Ocenjevalna lestvica pisnega testa: zadostno 6 (60-67), dobro 7 (68-75), prav dobro (76-83), prav dobro 9 (84-90), odlično 10 (91-100).

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 
  Bendich, A., Deckelbaum, R. J. Preventive Nutrition. The Comprehensive Guide for Health Professionals. Humana Press, Totowa, NJ., 2001 
  Shils M., Shike M., Olson J., Ross A.C., PhD. Modern Nutrition in Health and Disease. Williams & Wilkins, 1951 s., 1999 
  Whitney E.N., Cataldo C.B., Rolfes S.R. Understanding normal and clinical nutrition. West/Wadsworth, 10. izdaja, 958 s., 2001 
  Dopolnilna literatura: 
  Chern W.S., Rickertsen K. Health, nutrition and food demand. London, CABIPublishing: 290 p., 2003

Prijava VIS

Prijava e-učilnica