Anatomija, fiziologija in patologija - dietetika

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Anatomija: 

Pri predmetu anatomija študenti spoznavajo osnovno zgradbo človekovega telesa. Naučijo se uporabljati osnovne anatomske terminuse. Človekovo telo in njegovo zgradbo spoznavajo preko posameznih organskih sistemov. Pri tem je uravnoteženo spoznavanje tako makroskopske, kot tudi mikroskopske anatomije. Poudarjeno je spoznavanje organiziranosti človekovega telesu in nenehno povezovanje zgradbe in funkcije. Študent pridobi predvsem poglobljeno znanje zgradbe prebavnega trakta, kar je osnova za razumevanje delovanja prebavil tako v zdravju kot v boleznih.

 

Fiziologija:

Študent spozna  delovanje  človeškega telesa oziroma organov v njem. Sistematično spozna mehanizme, ki prispevajo k homeostazi fizioloških količin z obravnavanjem živčnega in endokrinega sistema, mišičja, srca in obtočil, pljuč, sečil in kislinsko bazičnega ravnovesja, rodil, prebavil s poudarkom na prebavi in presnovi v mirovanju in med telesnim naporom. Delovanje organskih sistemov v fiziološkem stanju študentom omogoča spoznati spremembe zaradi katerih nastanejo bolezenska stanja.

 

Patologija:

Pri predmetu patologija se študent seznani z osnovnimi bolezenskimi mehanizmi v človekovem telesu. V prvem delu je poudarek na spoznavanju bolezenskih procesov, ki so skupni vsem organskim sistemom. Drugi del je namenjen poglobljenemu spoznavanju bolezenskih procesov prebavnega trakta. Pri tem se vsebine patologije nenehno dopolnjujejo s patofiziologijo. Študent se seznani z osnovnimi patološkimi terminusi in patološkimi preiskavami, poleg tega pa pridobi osnove za razumevanje kliničnih predmetov.

 

Preverjanje znanja:

Anatomija 

 • pisni izpit 

Fiziologija

 • pisni izpit 

Patologija

 • pisni izpit

 

 • Študijska literatura:

  ANATOMIJA 
  Osnovna literatura: 
  Arnau,E.&Paramon Ed. team..Vodnik po človeškem telesu, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1997 
  Bertolini,R.,Lautert,G. Anatomski atlas, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1992 
  Košir,A. Nomina anatomica po naše, Medicinska fakulteta, Ljubljana. 
  Martini F.H., Timmons,M.J. Human Anatomy, Prentice-Hall,International, London, 1995 
  McMinn s sod. 1989. Barvni atlas anatomije človeka, EWO,Ljubljana. 
  Perilleux,E, Anselme, B., Richard D. Biologija človeka, DZS, Ljubljana, 2000 
  Shier D.,Butler J., Lewis R. Hole,s Human Anatomy&Physiology. McGraw Hill, 2001 
  Pickering R.W. Biologija- shematski pregledi. TZS,Ljubljana, 1996 
  Tomazo-Ravnik T. Anatomija človeka, Gradivo za pomoč pri študiju, Oddelek za biologijo BF, Ljubljana, 2004/2005 
  Tomazo-Ravnik T. Anatomija človeka, Priročnik za vaje, Oddelek za biologijo BF, Ljubljana, 2004/2005 

  FIZIOLOGIJA 
  Osnovna literatura: 
  E. Peviller, B. Anselme, D. Richard: Biologija človeka, Anatomija, fiziologija, zdravje, DZS 
  Dopolnilna literatura: 
  R.F. Schmidt, G. Thews: Human Physiology, Second Ed., Springer - Verlag 
  R.F. Schmidt, G. Thews: Physiologie des Menschen, 27. Auflage, Springer - Verlag 

  PATOLOGIJA 
  Osnovna literatura: 
  Silabusi predavanj , Osnove patologije za študente Visoke šole za zdravstvo 
  Lakhani SR, Dilly SA, Finlayson CJ: Basic Patology. An Inroduction to the Mechanisms of Disease. Second Edition. Arnold - London, Sydney, Auckland, 1998 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica