Biokemija, Biofizika in Farmakologija

 

Izvajalci:

Biokemija: 

Študent se seznani z biomolekulami v človeškem telesu in s temeljnimi zakonitostmi ter mehanizmi biokemičnih dogajanj, ki predstavljajo osnovo za razumevanje življenjskih procesov v zdravem in bolezenskem stanju organizma. Študent pridobi osnovno znanje iz biokemičnih procesov, ki omogočajo živim organizmom normalno delovanje in vzdrževanje optimalnih koncentracij celičnih sestavin in telesnih tekočin za rast in razmnoževanje.

 

Biofizika: 

Študent se seznani z osnovami fizike in spozna njene glavne koncepte. Poglobi razumevanje principov biofizike. Spozna teorijo delovanja nekaterih diagnostičnih aparatov, s pomočjo znanja iz poglavja elektrike, pa razume električni in kemično komunikacijo med celicam. Vsebine biomehanike pa so študentom v pomoč pri razumevanju poškodb v telesu.

 

Farmakologija: 

Predmet Farmakologija obravnava osnove splošne farmakologije, oblike in skupine zdravilnih učinkovin in njihove mehanizme delovanja, osnove farmakokinetike in farmakodinamike, obravnava  učinkovanje zdravil na vegetativni, centralni in periferni živčni sistem, zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja, ledvic, dihal in prebavil, kemoterapevtike, citostatike, antibiotike in antivirusne učinkovine, hemostatike, antianemike in biološka zdravila.

 

Preverjanje znanja:

Biokemija: pisni izpit

Biofizika: pisni izpit

Farmakologija: pisni izpit

 • Študijska literatura

  BIOKEMIJA: 

  Osnovna literatura:
  Jenko Pražnikar, Z.: Osnove biokemije z vprašanji: študijski program Zdravstvena nega: učno gradivo. Izola: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, 2014. 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536888004]

  Dodatna literatura
  Devlin T.M.: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 7th ed., Willey-Liss, Inc., 2010
  Boyer R.F.: Temelji Biokemije (prevod). Študentska založba, Ljubljana,2005.

  BIOFIZIKA: 

  Osnovna literatura:
  Biofizika : študijski program zdravstvena nega : učno gradivo. Izola: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, 2014. 104 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536179652 

  Dopolnilna literatura:
  Pople S. 1998. Fizika: Shematski pregledi. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

  FARMAKOLOGIJA: 

  Osnovna literatura:
  Kladnik – Jenuš B. FARMAKOLOGIJA. Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola, Maribor, 2006
  Clayton BD, Stock YN. Basic Pharmacology for Nurses. 13th ed. London, New York, Toronto: Mosby 2007

  Dodatna literatura:
  Clayton BD, Stock YN. Basic Pharmacology for Nurses. 13th ed. London, New York, Toronto: Mosby 2007

Prijava VIS

Prijava e-učilnica