Farmakologija in laboratorijska medicina

 

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Laboratorijska medicina: 

Študent se seznani z organizacijo laboratorijske medicine na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvenega varstva. Spozna biološke materiale in vzorce, njihovo fiziološko in patofiziološko sestavo, njihov pomen in uporabo v laboratorijski diagnostiki. Študent loči med predanalitično, analitično in poanalitično fazo laboratorijskega postopka. Spozna pravilne postopke odvzema, priprave, transporta in hranjenja bioloških materialov ter različne vplive na rezultate laboratorijskih preiskav, kot so biološke variabilnosti med osebki in biološki ritmi. Loči med orientacijskimi referenčnimi vrednostmi in kritičnimi vrednostmi, seznani se z njihovo postavitvijo in pomenom, z merskimi sistemi, najpogosteje uporabljenimi merskimi enotami. Spozna sistem kontrole kakovosti v laboratorijski medicini, ki je temelj laboratorijske preiskave v laboratoriju kot tudi ob bolniku. Študent se seznani z laboratorijskim izvidom in z interpretacijo najpomembnejših laboratorijskih parametrov. Pri praktičnih vajah študent osvoji potrebne veščine in znanje za pravilno izvedbo laboratorijskih preiskav ob bolniku in za izpolnjevanje ustrezne dokumentacije, seznani pa se tudi z varnostjo pri delu.
Farmakologija: 

Študent osvoji osnove farmacevtsko – farmakološke terminologije, spozna poglavitne skupine zdravilnih učinkovin in njihove mehanizme delovanja, osnove farmakokinetike in farmakodinamike. Študent se seznani z različnimi načini aplikacije zdravil, z učinkovitostjo in varnostjo farmakoterapije, z neželjenimi učinki in načini njihovega preprečevanja ter medsebojnega delovanja zdravil. Spozna pomen vitaminov in mineralov ter vlogo antioksidantov in probiotikov pri preprečevanju razvoja kroničnih bolezni sodobnega časa.

 

Preverjanje znanja:

LABORATORIJSKA MEDICINA: 
Pozitivno ocenjeno seminarsko delo je obvezen predpogoj za pristop k pisnemu preverjanju znanja. 

FARMAKOLOGIJA: 
Pisno preverjanje znanja.

 • Študijska literatura:

  LABORATORIJSKA MEDICINA: 
  Osnovna literatura:. 
  Študentje dobijo študijsko literaturo predavanj. 
  McClatchey K D: Clinical Laboratory Medicine, Williams & Wilkins, 1994 (ISBN 0-683-05755-3). 
  Guder W G, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. Semples: From the Patient to the Laboratory, Darmstadt 1996. 
  Kobe M: Priporočeni postopek za odvzem kapilarne krvi, Ljubljana: Slovensko združenje za klinično kemijo, 1999. 
  Plazar N, Pahor V, Berce K. Priporočeni postopek za osnovno analizo urina, Slovensko združenje za klinično kemijo, 2004. 
  Dodatna literatura: 
  Članki v revijah in na internetu, ki jih mora študent samostojno poiskati in uporabiti kot vir pri seminarski nalogi. 

  FARMAKOLOGIJA: 
  Osnovna literatura: 
  Študentje dobijo zapiske predavanj. 
  Rang HP, Dale MM, Riter JM, Moore PK. Pharmacology. Churchill Livingstone.

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica