Mikrobiologija

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Mikrobiologija:

 

Študirajoči se seznani z mikroorganizmi normalne flore in z nekaterimi patogenimi mikroorganizmi ter z načini in potmi njihovega prenosa,  seznani se s postopki in metodami za identifikacijo mikroorganizmov, spozna se z imunskim odzivom gostitelja na okužbo, z ukrepi, ki zagotavljajo vzdrževanje čistosti prostorov, predmetov in površin,  razvije zavedanje o pomenu omejevanja nalezljivih bolezni z zaščito pred okužbo z uporabo različnih načinov imunizacije, spozna funkcijo mikroorganizmov v obravnavanih sistemih živil in delno okolja. Spozna najpomembnejše zakonitosti procesov, ki jih obvladujejo mikroorganizmi, kar je temelj razumevanju osnovnih  strokovnih problemov, ki študirajočega usmerjajo k  analiziranju in reševanju problemov vsakdanje delovne prakse. Praktične vaje omogočijo prvi stik z mikrobiološkimi opravili, kar ob osvajanju značilnih veščin potrebnih za delo z aerobnimi in anaerobnimi mikroorganizmi pomenijo tudi seznanjanje z varnostjo pri delu, načinom zapisovanja rezultatov, uničevanjem kužnine ipd.

 

Preverjanje znanja:

 • Seminarska naloga,
 • Nastop,
 • Aktivno sodelovanje pri predavanjih,
 • Aktivno sodelovanje pri seminarjih in aktivno sodelovanje pri seminarski pripravi na vaje,
 • Kolokviji,
 • Izpit.

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 
  Prescott, Harley and Klein Microbiology: 5th Ed: Mc Graw Hill, 2001 
  Brock in sod.: Biology of microorganisms. 8. izdaja (ali novejša), Prentice Hall, 1997. 
  Dodatna literatura 
  Mayer: Methods in microbiology. Vol. 20. Academic Pres, 1988. 
  Primrose in Wardlaw: Sourcebook of experiments for the teaching of microbiology. Academic Press, 1982. 
  Food Microbiology: fundamentals and frontiers, 1997, Ed. Doyle, M.P. Washington 
  Duraković, S., 1991, Prehrambena mikrobiologija. Zagreb, Medicinska naklada 
  Biotechnology and the Food Industry, 1993, 2 nd Print. Ed. Rogers, P. L./Fleet, G.H. Australia 
  Food Biotechnology - Microogranisms, 1995, Ed. Hui, Y.H./Khachatourianus, G.G. New York 
  Jay, J. M., 1991, Modern Food Microbiology, 4 th Ed. New York 
  Revije

Prijava VIS

Prijava e-učilnica