Onkologija z zdravstveno nego onkološkega pacienta

 

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Onkologija z zdravstveno nego onkološkega pacienta:

 • Karcinogeneza
 • Epidemiologija rakavih obolenj
 • Preventiva rakavih obolenj in genetsko svetovanje
 • Vloga medicinske sestre pri zgodnjem odkrivanju raka: zdravstveno vzgojno delo, presejanje, genetsko svetovanje
 • Diagnostične metode v onkologiji
 • Predklinično in klinično raziskovanje v onkologiji
 • Osnovna načela klinične onkologije -zdravljenja (onkološka kirurgija, radioterapija, internistična onkologija)
 • Celovita obravnava pacienta z rakom
 • Zdravstvena nega kirurškega onkološkega pacienta
 • Zdravstvena nega pacienta, ki se zdravi z obsevanjem
 • Zdravstvena nega pacienta na sistemskem zdravljenju:
  • Zdravstvena nega pacienta, ki se zdravi s citostatiki
  • Zdravstvena nega pacienta, ki se zdravi z biološkimi zdravili
  • Zdravstvena nega pacienta, ki se zdravi s hormonskimi zdravili
 • Ekstravazacija in lokalni zapleti sistemske intravenozne terapije
 • Podkožni venski prekat
 • Prehrana pacienta z rakavim obolenjem
 • Paliativna zdravstvena nega pri pacientu z rakom
 • Podporna zdravstvena nega pri pacientu z rakom
 • Bolečina pri pacientu z rakom
 • Varno delo v onkologiji (s citostatiki, izotopi, izločki...)
 • Najpogostejša rakava obolenja po lokaciji: dojka, koža, pljuča, debelo črevo, pljuča, prostata,  moda....
 • Urgentna stanja v onkologiji

Preverjanje znanja:

 • Pisni izpit. 

Ocenjevalna lestvica: 10-odl, 9-pd, 8-pd, 7-db, 6-zd, 5-1-nzd. 

 

 • Študijska literatura

  Osnovna literatura: 

  • Velepič M., Skela Savič B. (ur.)(2000). Priročnik iz onkološke zdravstvene nege. Onkološki inštitut Ljubljana. Ljubljana.
  • Novakovic in sod. (ur.) (2007). Onkologija raziskovanje, diagnostika in zdravljenje raka, Mladinska knjiga, Ljubljana  
  • Kearney N, Richardson A (ur.) (2006). Nursing patients with cancer: principles and practice. Edinburg, New York: Elsevier, Churchill Livingstone.
  • Tadman M in Roberts D (ur.) (2007). Oxford handbook of cancer nursing, Oxford University Press, UK

  Dopolnilna literatura: 

  • Obzornik zdravstvene nege
  • Cancer Nursing(IONS)
  • Oncology Nursing Form (izdajatelj ONS)
  • European Journal of Oncology Nursing
  • European Journal of Palliative Care
  • Journal of Palliative Care
  • Zborniki predavanj s strokovnih seminarjev, ki jih izdaja Zbornica zravstvene nege in Sekcija medicinskih sester v onkologiji ter OI Ljubljana
  • Zborniki kancerološkega združenja Slovenskega zdravniškega društva in Zveze slovenskih društev za boj proti raku (Onkoloških vikendov)

  Dodatna literatura: 

  • Tematska gradiva Društva onkoloških bolnikov Slovenije 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica