Osnove energijsko hranilnega ravnovesja

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Osnove energijsko hranilnega ravnovesja:

Študentje pridobijo dovolj teoretičnega znanja, da razumejo osnove fizioloških procesov prebave, osnove presnove in osnove termoregulacije ter porabe energije, predvsem ob mišični aktivnosti v človekovem telesu. Študentje spoznajo osnovna hranila v živilih, ki prispevajo k energijsko hranilnemu ravnotežju. Študentje spoznajo pomene gibanja za zdravje ter potrebe po energiji in hranilih pri različnih telesnih obremenitvah. Sposobni so določiti energijsko potrebo posameznika ter tudi različnih populacijskih skupin glede na spol, starost in druge specifične potrebe. Obvladajo strokovne osnove za preračune energijskih in hranilnih vrednosti, ter poznajo osnove za načrtovanje prehrane po sistemu enot z uporabo tabel za enakovredno menjavo živil.  

 

Preverjanje znanja:

Pisni obseg seminarske naloge, ki ima predpisane iztočnice, je 1500 do 2000 besed in dolžina ustne predstavitve je 15 - 20 minut. Sledijo vprašanja in razprava. Pozitivno ocenjen seminar je obvezen predpogoj za pristop k pisnemu preverjanju znanja. Ocenjevalna lestvica kolokvija: zadostno 6 (60-67), dobro 7 (68-75), prav dobro (76-83), prav dobro 9 (84-90), odlično 10 (91-100). 

Ocenjevalna lestvica pisnega testa: zadostno 6 (60-67), dobro 7 (68-75), prav dobro (76-83), prav dobro 9 (84-90), odlično 10 (91-100).
Pisni izpit 100 %.

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  •             Študijsko gradivo – zapiski predavanj

  •             Hlastan Ribič C. Zdrava prehrana. Skripta za študente medicine. Ljubljana 2009, Medicinska fakulteta (dosegljivo na spletni strani Medicinske fakultete).

  •             Hlastan Ribič C. Prehrana vrhunskega športnika. Skripta za študente medicine. Ljubljana 2010, Medicinska fakulteta (dosegljivo na spletni strani Medicinske fakultete).

  •             Whitney EN, Cataldo CB, Rolfes SR. Understanding normal and clinical nutrition. 8. izdaja. Wadsworth/Thomson learnig, 2008,

  •             Referenčne vrednosti za vnos hranil, Ministrstvo za zdravje, 2004.

  •             Jeukendrup A, Gleeson M. Sport Nutrition. Human Kinetics. ZDA: Champaign,, 2004.

  Dopolnilna literatura:

  •             Mann J, Truswell AS. Essentials of human nutrition. 2. izdaja. Oxford university press, 2002

  •             Brown JE. Nutrition through the life cycle. 2. izdaja. Wadsworth/Thomson learnig, 2005,

  •             strokovni (pregledni) članki za posamezna področja, dostopni v Medline in sorodnih bazah.

  •             Mahan LK, Escott-Stump S. Krause's Food, nutriotn and diet therapy. 12. izdaja. Saunders, 2008.

  •             Gropper SS, Smith JL, Groff JL. Advanced nutrition and human metabolism. 5. Izdaja, Wadsworth/Cengage learning 2009

  •             Strokovni (pregledni) članki za posamezna področja, dostopni v Medline in sorodnih bazah.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica