Paliativna zdravstvena nega

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Paliativna zdravstvena nega:

Študent se seznani s pojmoma paliativna in hospic oskrba ter z razvejanostjo obeh v slovenskem prostoru. Pri tem spoznava odnos do umiranja in smrti v družbi skozi čas, kot tudi lasten odnos do omenjene tematike. Spozna potek neozdravljive bolezni, proces umiranja ter potrebe, ki jih neozdravljivo bolni in njihovi svojci v tem času izražajo. Spozna tudi načine za lajšanje fizičnih simptomov, načine za lajšanje psihosocialnih in duhovnih stisk, proces žalovanja ter oblike podpore v času žalovanja. Ob vsem tem se študent sooča z lastnim razmišljanjem o umiranju in smrti ter z morebitnimi dosedanjimi izkušnjami na tem področju, kar prispeva h globljemu razumevanju potreb neozdravljivo bolnih in njihovih svojcev.  

 

Preverjanje znanja:

 • Študent izpolni test in ga ustno zagovarja.

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 
  Klevišar M. (1996) Spremljanje umirajočih. Ljubljana: Družina.    
  Forman W. B., Kitzes J. A., Anderson R.P., Kopchac Sheehan D. Hospic and palliative care concepts and practice 
  Červ B. (2006) Paliativna oskrba. In: Trampuž R, Celostna obravnava pacienta z rakom. Zbornik prispevkov, Nova Gorica: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica,: 73-82. 
  Svetovna zdravstvena organizacija: WHO Regional Office for Europe The solid facts: Palliative care 26. 03. 2008. 
  Dopolnilna literatura: 
  Woods S. Death' s domination: Ethics at the end of the life. London: Bell & : Bain Ltd, Glasgow. 
Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica