Patofiziologija prehranjevanja

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Patofiziologija prehrane:

Študenta najprej seznanimo s splošnimi principi fizioloških uravnalnih sistemov in osnove celične fiziologije. Nadalje študenta seznanimo z osnovami energijske bilance telesa, bazalno presnovo organizma, hormonskim nadzorom bazalne presnove, prehransko termogenezo, presnovnimi procesi v organizmu, s presnovo in pretvorbo energije hranil v telesu v različnih fizioloških stanjih organizma (absorptivno, postabsorptivno stanje presnove, telesni napor, stradanje, doraščanje, stres in travma) ter motnjami v presnovnih procesih. Nadalje se študent seznani tudi z uravnavanjem telesne temperature, ter s procesi in podprocesi prebave, spozna bolezni, ki so posledica neustrezne količine ali neustrezne sestave hrane, bolezni, ki so posledica neželjenih reakcij na hrano, bolezni, ki so posledica strukturnih ali funkcionalnih nepravilnosti prebavil ter bolezni, ki so posledica nepravilnosti v presnovnih poteh.

 

Preverjanje znanja:

Preverjanje znanja je s pisnim in ustnim izpitom. Pisni izpit obvezen in je v testni obliki . Obsega 20 testnih vprašanj,ki zajemajo vso snov. Vsako vprašanje velja 0,5 točke. Ocenjevalna lestvica je od 1 - 10. Študent, ki na pisnem delu izpita doseže 5.5 točk lahko opravlja ustni del izpita. Ocena na ustnem delu je dokončna ocena ( ocenjevalna lestvica 1-10). Pri tretjem ali večkratnem opravljanju izpita je študent upravičen do ustnega opravljanja izpita tudi v primeru če je na pisnem delu dosegel manj kakor 5.5 točk.

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura: 

  A. Koren: Presnova, termoregulacija in prebava, skripta, 155 strani. druga razširjena izdaja, Biotehnična fakulteta, Ljubljana, 2004 
  Dopolnilna literatura: 
  A. Koren: Fiziološki uravnalni sistemi in celična fiziologija. Študijsko gradivo (tekst in prosojnice), 25 strani. Biotehniška fakulteta. Ljubljana, 2003 
  Dodatna literatura: 
  Bronk J.R., Ramsay R.W. The influence of starvation on tissue metabolism. V: Human metabolism functional diversity and integration. 1st ed. Ramsey R.W., Bronk J.R. (eds.). Singapore. Addison Wesley Longmann, 1999 
  Johnson R. L. Gastrointestinal physiology. 5th ed. St. Louis, Mosby Published: 190 str, 1997 
  Myers A. R. Gastrointestinal diseases. V: Medicine. 4th ed. Myers A. R. (ed.) Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins: 231-308, 2001

Prijava VIS

Prijava e-učilnica