Psihologija in komunikacija v zdravstveni negi

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Psihologija in komunikacija v zdravstveni negi:

Študent preko biopsihosocialnega modela razume probleme, ki so povezani z  zdravjem, počutjem in boleznimi. Spozna, da imajo številne telesne bolezni tudi emocionalne in psihološke komponente in da se psihološki dejavniki prepletajo s somatskimi, kar lahko tudi privede do razvoja bolezni. Razume povezavo med vedenjem in boleznijo ter vlogo psihologije v razumevanju življenjskega sloga in  spreminjanju vedenj, povezanih z zdravjem. Spozna vlogo čustev in kako le-ta sprožijo fiziološke spremembe, ki bi lahko bile povezane z nastankom telesne bolezni. Seznani se s procesi spomina, pomnjenja in ustreznega podajanja informacij pacientom in podajanja poročil, ter obstoju komunikacijskih šumov. Spozna nekatere tehnike za učinkovitejšo komunikacijo s pacienti in sodelavci.  Spozna glavne vire stresa, povezane z izvajanjem zdravstvene nege, simptomatiko ter bolezni, ki so lahko psihosomatskega izvora. Seznani se z nekaterimi tehnikami obvladovanja stresa. Razume, da obstaja povezava med osebnostnimi značilnostmi in specifičnimi boleznimi, ter da so nekateri ljudje bolj ranljivi kot drugi. Seminarji pri predmetu zajamejo teme s področja psihologije telesnega bolnika in njegovega okolja.

 

Preverjanje znanja:

 • pisni izpit
 • Seminarska naloga (lahko tudi praktična naloga ali poročilo o praksi)

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura    
  Černelič Bizjak, M. (2008). Psihologija v zdravstveni negi. Izola: Visoka šola za zdravstvo Univerza na Primorskem. 
  Payne, S.; Walker, J. (2002). Psihologija v zdravstveni negi : [humanistična znanost v zdravstveni negi]: Ljubljana : Educy. 
  Rakovec-Felser, Z. (2002): Zdravstvena psihologija. Maribor : Visoka zdravstvena šola. 
  Černelič Bizjak M. (2008). Komunikacija v zdravstveni negi. Izola: Visoka šola za zdravstvo Univerza na Primorskem. 
  Rakovec-Felser, Z. (2009). Psihologija telesnega bolnika in njegovega okolja : razumeti in biti razumljen: Maribor : Pivec, 2009 (Brezovica : Mond grafika)

  Dopolnilna literatura    
  Kompare, A.; Stražišar, M.; Vec, T.; Dogša, I.; Jaušovec, N.; Curk, J. (2005). Psihologija : spoznanja in dileme.Ljubljana : DZS. 
  Musek J. (1993). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana:Educy. 
  Ule, M. (2005). Psihologija komuniciranja. Ljubljana : Fakulteta za družbene vede. 
  Rungapadiachy, Dev. M. (2003) : Medosebna komunikacija v zdravstvu : teorija in praksa. Ljubljana : Educy 
  Dodatna literatura    
  Sarafino, E. (2006). Health psychology : biopsychosocial Interactions - fifth edition. New York: J. Wiley & sons. 
  Lyons, A.C., Chamberlain, K. (2006). Health psychology - a critical introduction. Cambridge University Press, New York. 
  Kaptein, A.;Weinman, J. (2004). Health psychology. Malden : BPS Blackwell. 

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica