Uvod v zdravstveno nego

Vsebina predmeta

 

Izvajalci:

Izbrana poglavja teoretičnih osnov zdravstvene nege: 

Študent se v okviru predmeta seznani z organiziranostjo zdravstvene dejavnosti in sistemom zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji; s stroko zdravstvene nege in spozna njen pomen v procesu zdravljenja ter pomen timskega dela v zdravstvu; spozna člane negovalnega in širšega zdravstvenega tima; spozna načela humanega in celostnega pristopa do pacienta in pomen odgovornosti zdravstvenih delavcev za lastno zdravje in zdravje pacientov; se seznani in razume proces zdravstvene nege; spozna teoretični okvir teorije Virginie Henderson in njene komponente; spozna in razume dejavnike, ki jih mora upoštevati pri ugotavljanju stanja pacienta; zna identificirati probleme – potrebe zdravstvene nege pri pacientu ter razločuje med tistimi, ki jih lahko samostojno razrešuje zdravstvena nega; spozna načine obvladovanja bolnišničnih okužb. Na seminarskih vajah skozi skupinsko obliko dela spoznavamo osnovne elemente procesa zdravstvene nege, s poudarkom na opazovanju pacienta.

Predmet Uvod v zdravstveno nego je obvezen za študente, ki nimajo zaključene srednje zdravstvene šole.

 

Preverjanje znanja:

 • Pisni izpit 

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 
  Hajdinjak, Geli, Meglič Roža (2006) Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo. 
  Trobec I. (2007) Zdravstvena nega - študijsko gradivo. Izola: visoka šola za zdravstvo Izola,. 
  Dopolnilna literatura: 
  Sproti določa predavatelj za vsako šolsko leto posebej 
  Dodatna literatura: 
  Sproti določa predavatelj za vsako šolsko leto posebej. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica