DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE

Kandidati se prijavijo na razpisana mesta v dveh prijavnih rokih:

Prijavni rok

Trajanje

Rezultati izbirnega postopka

Prvi prijavni rok       

od 6. 2. do 3. 3. 2017

do 25. 7. 2017

Drugi prijavni rok    

od 22. 8 do 29. 8. 2017

do 25. 9. 2017

 

Na vpisna mesta za vpis v 1. letnik, razpisana skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, se lahko prijavijo:

  • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
  • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
  • tuji državljani, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov rezident Republike Slovenije za davčne namene

Prijavno izbirni postopek poteka v prvem in drugem prijavnem roku preko visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem.

 

Način prijave - Prva prijava

Kandidati lahko oddajo v prvem prijavnem roku eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.

 

Način prijave – Druga prijava

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18. 8. 2017.

 

Splošne določbe razpisa so objavljene tu.

Razpis za vpis je objavljen tu.

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

 

Če se prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe (v prvem in drugem prijavnem roku) oziroma visokošolskemu zavodu (v tretjem prijavnem roku) tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko skupnih določb razpisa za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe (v prvem in drugem prijavnem roku) oziroma visokošolskemu zavodu (v tretjem prijavnem roku) – naslov se izpiše v levem zgornjem kotu na natisnjenem obrazcu prijave.

 

Kot pravočasna se upošteva pod točko:

1 - prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in

2 - prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana pristojni visokošolski prijavni informacijski službi (v prvem in drugem prijavnem roku) do zaključka prijavnega roka. V prvem prijavnem roku do 9. marca 2016, v 2.prijavnem roku do 3. septembra 2016. 

 

Vpis sprejetih kandidatov s prvo prijavo bo potekal od 26. 7. do 14. 8. 2017 preko interneta. Vsi sprejeti kandidati bodo prejeli pisno povabilo k vpisu ter vsa navodila za vpis.

 

Več informacij o prijavi in vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija  dobite na Visokošolski prijavno – informacijski službi Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, tel. 05/611-75-10, po elektronski pošti: vpis@upr.si in na spletni strani www.upr.si

 

PPT PREDSTAVITEV PRIJAVE IN VPISA 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica