Klinična prehrana 3

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Klinična prehrana 3:

 • Prehranska obravnava pri otrocih, kot del medicinske obravnave
 • Klinični potek prehranske podpore in terapije pri otrocih na vseh nivojih zdravenega sistema (hospitalno/dispanzersko)
 • Prehrana in dentalno zdravje
 • Športna klinična prehrana, otroci in mladostniki
 • Prehrana novorojenčka z nizko porodno  težo
 • Prehrana kritično bolnega otroka
 • Prehrana bolnika z metabolnimi motnjami (motnje urea cikla, redke motnje presnove maščob in motnje presnove maščobnih kislin)
 • Prehrana pri revmatičnih obolenjih
 • Prehrana pri boleznih trebušne slinavke
 • Redka nevrološka stanja – mišične distrofije, cerebralna paraliza...

 

Preverjanje znanja:

 • kolokviji, kot pogoj za pristop k izpitu
 • pisni izpit
 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  •             Shaw V, Lawson M. Clinical Pediatric Dietetics, 4th ed; 2015, Bleckwell Science Ltd, London.

  •             Mahan KL,  Escott-Stump S,  Raymond JL, eds. Krause's Food & the Nutrition Care Process,  13th ed., Elsevier, St. Louis, 2012.

  •             Escott Stump S, Nutrition and diagnosis - Related Care, 8th ed., 2015, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia.

  •             Burke L, Deakin V. Clinical Sports Nutrition, 5th Revised edition.  McGraw-Hill Education – Europe, Australia 2015

  •             PRE- LLL MODULI (ESPEN) (izbrana poglavja/selected topics)      http://lllnutrition.com/course/view.php?id=806

  •             Sobotka L. Basics in Clinical Nutrition, Edited for ESPEN Courses, 4nd edition. Praha: Galén, 2012

   

  Dopolnilna literatura:

  •             DACH. Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Österreichische Gesellschaft für Ernährung, Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (eds): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, ed 2, Bonn, 2015

  •             REFERENČNE VREDNOSTI ZA VNOS HRANIL / REFERENZWERTE FÜR DIE NÄHRSTOFFZUFUHR / Nemška družba za prehrano (DGE) Oblikovanje , razvoj in prevod: Delovna skupina za pripravo »Referenčnih vrednosti za vnos hranil«. 1. izdaja prevoda v Sloveniji. Ljubljana. 2003.

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica