Nutracevtika

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Nutracevtika:

Študent pridobi sposobnost prepoznavanja nutracevtikov in razumevanja njihovega vpliva na zdravje, spozna naravne produkte z antioksidativnim, antimikrobnim in farmakološkim učinkom. Seznani se z naravnimi viri omenjenih učinkovin in s prehranskimi dopolnili ter z njihovo uporabo pri preventivi in zdravljenju kroničnih in nalezljivih bolezni. Spozna stranske učinke in interakcije pri kombinaciji učinkovin, sinergizem delovanja ter varnost in kvaliteto nutracevtikov.

 

Preverjanje znanja:

 • Oddan in zagovor seminarskega dela, 
 • Pisni in/ali ustni izpit. 

Opravljene obveznosti iz seminarske naloge oz. dela, projekta oz. projektne naloge ali krajšega pisnega izdelka so predpogoj za pristop k izpitu. 

 • Študijska literatura:
  Temeljna literatura: 
  Lockwood B. Nutraceuticals. Pharmaceutical Press 2007, 2nd edition; ISBN 978-0-85369-659-9; 425 str. Izbrana poglavja 
  Wildman R.E.C. Handbook of Nutraceuticals and functional food. CRC Press 2007, 2nd edition; ISBN: 0-8493-6409-4; 541 str. Izbrana poglavja/Selected chapters 
  Članki s področja nutricevtike/Articles from the field of nutraceutics 

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica