Patofiziologija prehrane

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Patofiziologija prehrane:

Študent ob poznavanju delovanja organizma razume procese, ki vodijo v patološka stanja. Tako je poudarek pri patološki fiziologiji prehrane v razlaganju in razumevanju mehanizmov, ki pripeljejo do bolezenskih stanj. Temeljni smoter predmeta je posredovati študentu znanje in sposobnosti za razumevanje vzrokov (etiologija) in mehanizmov (patogeneza) nastanka in razvoja različnih patoloških procesov v vseh organskih sistemih v telesu s poudarkom na prebavilih. Študent se predvsem  seznani s številnimi patološkimi procesi, ki potekajo v našem organizmu zaradi neprimernega energijskega vnosa ali neprimernega vnosa specifičnih hranil in drugih snovi. Razume zakaj pomanjkanje vode v organizmu vodi v dehidracijo, pomanjkanje vitamina C v bolezensko stanje imenovano skorbut, pomanjkanje železa v anemijo,… Poleg tega študent razume tudi bolj kompleksne mehanizme, ki vodijo do razvoja debelosti, sladkorne bolezni, ateroskleroze in drugih.

 

Preverjanje znanja:

  • Pisni izpit.

 

  • Študijska literatura:
    Temeljna literatura: 
    Gould BE. Patophysiology for health related professions. 3rd edition. WB Saunders 2006 
    Učno gradivo za predmet »patofiziologija prehrane« bo napisano v obliki skripte/Study materials for the course “Pathophysiology of Food” will be written in the form of lecture notes.

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica