Cikel predavanj na temo intelektualne lastnine - Izpostavljamo za študente Prehranskega svetovanja - dietetike
Objavljeno 6. 05. 2019
fakulteta

Upravljanje s pravicami intelektualne lastnine je eden izmed ključnih elementov vsakega poslovnega modela in je pomemben korak na poti do zaščite inovacije.

 

Letošnji sklop predavanj na temo intelektualne lastnine bo preko nazornih primerov iz prakse mlade raziskovalce in predstavnike gospodarstva ter ostale zainteresirane seznanil s koncepti ščitenja pravic intelektualne lastnine in fazami komercializacije poslovnih idej. Cilj predavanj je udeležencem predstaviti koristne informacije in primere iz prakse ter jih seznaniti s storitvami Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Centra za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem.

 

Lokacija:  Prostori Študentske organizacije univerze na Primorskem (Čevljarska ulica 27, 6000 Koper) in Fakulteta za management, Trg Brolo 12, predavalnica IB2

Udeležba na delavnicah je brezplačna.

 

PETEK, 10. 5. 2019

ZAŠČITA POSEBNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV OZIROMA ŽIVIL / gost: DR. LUCIJAN CENČIČ, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO / 16:30 / prostori ŠOUP

Vir slike: https://www.nasasuperhrana.si

Slovenija je majhna vendar raznolika dežela, z bogato gastronomsko ponudbo lokalnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil. Dvig zavesti o pomenu kakovostne lokalne hrane igra pomembno vlogo pri ohranjanju gospodarskih in zdravstvenih koristih ter ohranjanju kulturne dediščine. Najboljši ambasadorji kakovostne lokalne hrane so nedvomno posebni kmetijski proizvodi ozirom živila, ki so kot taki tudi zaščiteni in ustrezno označeni. Gre za proizvode z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, označbo zajamčene tradicionalne posebnosti ter označbo višje kakovosti. Kmetijski pridelek ali živilo lahko pridobi eno od označb, če je pridelano ali predelano v skladu s predpisi, ki jih ta označba določa. Z ustrezno označbo dosežemo, da se potrošniki lažje odločijo za proizvode, ki jim je priznana posebna kakovost in so zaščiteni. O postopkih za pridobivanje zaščitenih označb in pomenu shem kakovosti bomo govorili z gostom iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Lucijanom Cenčičem.

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica