Delavnica DEBELOST

 

Organizator: UP Fakulteta za vede o zdravju

V okviru projekta: UP in SVET

Kraj dogodka: v prostorih UP FVZ

Termin dogodka: 7. - 10. april 2015, v popoldanskem času

Kontaktna oseba: dr. Ana Petelin, debelost@fvz.upr.si

Ciljna skupina: Študenti, strokovna in laična javnost
 

Namen delavnice je bil obveščati, izobraževati in ozaveščati tako splošno kot strokovno javnost o posledicah debelosti in njeni preventivi. Delavnica je bila namenjena pretežno študentom Univerze na Primorskem, lahko pa so se je udeležili tudi ostali zainteresirani, ki jih tematika zanima.

V okviru večdnevne delavnice je bilo tako predstavljenih več vsebinskih sklopov, v okviru katerih so svoje poglede na problematiko podali številni ugledni strokovnjaki s področja.

Program delavnice si lahko ogledate tukaj.

 

cid:image003.jpg@01D04C39.CC68A000

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica