Diseminacijska konferenca »Ženske, migracije in zdravje«, Izola, 7. 2. 2019
Objavljeno 12. 02. 2019
fakulteta

 

Diseminacijska konferenca Ženske, migracije in zdravje, ki se je odvila na Fakulteti za vede o zdravju, Univerze na Primorskem, dan pred državnim praznikom kulture, označuje zaključevanje Interreg projekta V-A Italija-Slovenija 2014-2020 z naslovom »Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje«. Projekt z akronimom INTEGRA je sofinanciran v okviru razpisa za standardne projekte Programa INTERREG v skupni vrednosti 611.072,85 EUR. Vodilni partner projekta je Univerza v Trstu Oddelek za politične in družbene znanosti, Porodnišnica v Trstu, Bolnišnica Postojna ter Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju. Pridruženi partner projekta je nevladna organizacija A.N.O.L.F. iz Italije, ki pomaga migrantom pri vključevanju v družbo.

 

Migrantke veljajo za eno najbolj ranljivih skupin v procesu migracije in tisto, ki je izpostavljena največjim zdravstvenim tveganjem. Projekt INTEGRA je bil zato usmerjen v izobraževanje zdravstvenih delavcev o spolnem in reproduktivnem zdravju migrantk ter oblikovanju smernic, ki bodo v pomoč pri nadaljnjem delu z migrantkami v klinični praksi. Smernice izhajajo iz ugotovitev, ki smo jih v raziskavi pridobili na podlagi anketiranja in intervjuvanja migrantk ter zdravstvenih delavcev. Rezultati projekta tako vključujejo tudi izkušnje in doživljanja migrantk v odnosu do zdravja in vstopanja v zdravstveni sistem v državi gostiteljici kot tudi izkušnje zdravstvenih delavcev pri zdravstveni obravnavi migrantk.

 

Diseminacijska konferenca »Ženske migracije in zdravje« celovito predstavlja dosedanje ugotovitve projekta, od demografskih, socioekonomskih in reproduktivnih značilnosti migrantk v Sloveniji, integracijskih pristopov in praks, vpogleda v izkušnje migrantk z zdravstvenim sistemom ter izkušnje zdravstvenih delavcev. Ob tem so predstavljene tudi ovire s katerimi se v sistemu zdravstvenega varstva srečujejo tako migrantke kot tudi zdravstveni delavci. Na ta in podobna vprašanja bodo poskušali odgovarjati sodelujoči na okrogli mizi, ki bo organizirana ob zaključku srečanja.

 

Na konferenci so sodelovali raziskovalci na projektu INTEGRA, drugi strokovnjaki iz tujine, predstavniki stanovske organizacije, nevladne organizacije in evropska poslanka. Na konferenci je bila predstavljena tudi knjiga Ženske, migracije in zdravje: zagotavljanje transkulturne zdravstvene oskrbe, ki predstavlja poglede in prizadevanja različnih strokovnjakov za nudenje holistične zdravstvene oskrbe.

 

Program konference http://www.fvz.upr.si/sites/default/files/vabilo_konferenca_si.pdf

Spletna stran projekta https://www.ita-slo.eu/sl/integra

 

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica