Erasmusov Intenzivni program PRO-ACTE
Objavljeno 19. 03. 2014
študentsko

UP Fakulteta za vede o zdravju bo v obdobju od 25. 3. do 3. 4. 2014 organizirala Intenzivni program PRO-ACTE z okrog 60 udeležencev.

Erasmusov Intenzivni program PRO-ACTE  (Positive Resourse Oriented Approaches Care Towards Elderly) je triletni projekt (2012-2014), finančno podprt s strani Evropske skupnosti. Vsebina Intenzivnega programa je aktivno staranje in bo v letošnjem letu usmerjena v  komunikacijo s starostnikom. V projektu sodeluje osem partnerjev iz petih evropskih držav (Belgija, Finska, Nizozemska, Poljska, Slovenija). IP je študijski program, ki združuje študente in učitelje visokošolskih zavodov in univerz, ki študirajo oziroma poučujejo na področju zdravstvene nege in socialnega dela.

Namen IP je sprememba stališč o starostnikih v družbi, spodbujanje multikulturnega in multidisciplinarnega sodelovanja med študenti, učitelji in strokovnjaki v praksi. Pobuda Evropske komisije je predvsem izboljšanje pogojev za starostnike s ciljem omogočiti njihovo aktivno vlogo v družbi ter spodbujanje zdravega staranja. 

Fotografije sprejema pri rektorju si lahko ogledate v fotogaleriji.

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica