Sodelovanje z okoljem

 

UP Fakulteta za vede o zdravju je pri svojem delovanju, zlasti z izvajanjem kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov v delovnem okolju, aktivno vpeta v širši družbeni in gospodarski prostor. Klinično in praktično usposabljanje, ki je obvezni del študijskega procesa, poteka v učnih bazah fakultete, ki so locirane zlasti v Obalno-kraški regiji.

Praktično usposabljanje programa vodi 110 usposobljenih kliničnih mentorjev zdravstvene nege in okrog 60 mentorjev s področja prehranskega svetovanja - dietetike, zaposlenih v učnih bazah fakultete. Praktično usposabljanje v delovnem okolju šoli omogoča kakovostno vpetost v širok družbeni in gospodarski prostor in je živi most povezovanja in izmenjave potreb in izkušenj med pedagoško-raziskovalnim področjem ter gospodarskimi in javnimi službami. Vedno bolj stopa v ospredje povezovanje tudi na področju raziskovalnega dela.
 

 

Njen poseben dosežek in prispevek je razvoj novega sistem kliničnega usposabljanja, ki omogoča prenos teorije v prakso, kar je eden ključnih sodobnih trendov v izobraževanju. Učitelj v tem sistemu ni le podajalec teoretičnih spoznanj, temveč postane aktivni udeleženec v praktičnem učnem okolju, kar omogoča študentom bistveno hitrejši in lažji prenos (transfer) teoretičnih spoznanj v vsakdanje delo. Učinkovitost in uspešnost tega sistema pa potrjuje tudi njegova širitev v tujino. Danes se po tem vzoru izvajajo klinične vaje v Finskih šolah. UP FVZ tudi tako intenzivno deluje v internacionalnem prostoru in ga pri tem aktivno sooblikuje.

UP Fakulteta za vede o zdravju je velika pridobitev za primorsko in goriško regijo ter širši slovenski prostor, saj pri izvajanju študijskega procesa sodelujejo številni ugledni strokovnjaki na področju zdravstvene nege, medicine in prehrane, ki v prostoru oblikujejo in posredujejo novo znanje. S tem je fakulteti omogočen prenos znanja v obe smeri in tako prispeva k trajnostnemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja na področju zdravja.

 

Zdravstvena nega

UP FVZ ima za področje Zdravstvena nega sklenjene Pogodbe o opravljanju kliničnega usposabljanja za študente z:

 • Institucije:
  • SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NG,
  • ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA, 
  • SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA,
  • ZDRAVSTVENI DOM PIRAN,
  • ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN,
  • DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA,
  • ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA,
  • ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA,
  • BOLNIŠNICA SEŽANA,
  • PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA,
  • CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA,
  • ZDRAVSTVENI DOM KOPER,
  • OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER,
  • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KOPER,
  • DOM UPOKOJENCEV IZOLA,
  • ZDRAVSTVENI DOM IZOLA,
  • BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA,
  • ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA POSTOJNA,
  • ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA,
  • ZDRAVSTVENI DOM LITIJA,
  • ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA,
  • ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA
  • PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

 

Prehransko svetovanje - Dietetika

UP FVZ ima za področje Prehransko svetovanje - Dietetika sklenjene Pogodbe o opravljanju praktičnega usposabljanja za študente z:

 • Zavodi:
  • Adax International d.o.o., Koper
  • Andreja Čampa s.p., Ljubljana
  • BIC, Ljubljana
  • Biotehniški center Naklo
  • Bodisense d.o.o., Koper
  • Center slepih in slabovidnih Škofja Loka
  • Center športa in zdravja SEFfit, Zdole
  • Dom upokojencev NG, Gregorčičeva ul. 16, 5000 N. Gorica
  • Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, 3320 Velenje
  • DS Logatec, Gubčeva 8a, 1370 Logatec
  • DS Šentjur, Svetnikova ul. 1, 3230 Šentjur
  • Efektiva d.o.o., Veluščkova 9, 6000 Koper
  • Fit Mania Koper, 6000 Koper
  • Hotel San Simon Resort, Morova ul. 6a, 6310 Izola
  • IVZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
  • Krka zdravilišče Strunjan, Strunjan 148, 6323 Strunjan
  • Labs d.o.o., Zelena ul. 8, 6310 Izola
  • Lincer Kranj, Grosova 15, 4000 Kranj
  • Linea Snella Koper, Šmarska c. 7c, 6000 Koper
  • Linea Snella Šenčur, Poslovna cona 18a, 4280 Šenčur
  • Medico dr. Sentočnik, Levčeva 14, 1000 Ljubljana
  • Mlekarna Planika Kobarid, GREGORČIČEVA 32, 5222 Kobarid
  • Mlinotest d.d., Tovarniška ul. 14, 5270 Ajdovščina
  • Obalni dom upokojencev, Krožna c. 5, 6000 Koper
  • OI Ljubljana, Zaloška c. 2, 1000 Ljubljana
  • OŠ Anton Ukmar, Pot v gaj 2 6000 Koper
  • OŠ Beltinci, Panonska 35 b, 9231 Beltinci
  • OŠ Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani
  • OŠ Gustava Šiliha, Vodnikova 3, 3320 Velenje
  • OŠ Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik
  • OŠ Petrovče, Petrovče 32, Petrovče
  • OŠ Preserje pri Radomljah, Peleohova 83, Radomlje
  • OŠ Vojke Šmuc,Prešernova c. 4,6310 Izola
  • Prospera Plus d.o.o., Šmartinska c. 132, 1000 Ljubljana
  • Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5275 Idrija
  • RK Koper, Vojkovo nabrežje 6, 6000 Koper
  • SB Izola, Polje 40, 6310 Izola
  • SGTŠ Izola, U. Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola
  • SGTŠ Radovljica, Kranjska c. 24, 4240 Radovljica
  • Sklad Silva, Fjeroga 10, 6274 Šmarje
  • Sokol Vič, Koprska 72, 1000 Ljubljana
  • Studio Vitka, Vipavska 63, 5000 N. Gorica
  • ŠOUP, Pristaniška ul. 3, 6000 Koper
  • TŠC NG, Ul.padlih borcev 26, 5200 N. Gorica
  • UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
  • UKC Maribor, Ljubljanska c. 5, 2000 Maribor
  • URI- SOČA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana
  • Vina Koper, Šmarska cesta 1, 6000 Koper
  • Zasebna zdr. Ord. Andrej Kravos, Prešernova U. 6, 3310 Žalec
  • ZD Izola, Ul. Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola
  • ZD Koper, Dellavallejeva  ul. 3, 6000 Koper

 

Sodelovanje z gospodarstvom

Na nivoju Univerze na Primorskem se članice povezujejo z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja. Univerza že od svoje ustanovitve namenja veliko pozornosti sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami, saj se zaveda, da je povezovanje z uporabniki znanja temelj za kakovosten razvoj študijske in raziskovalne ponudbe univerze, hkrati pa univerza s tem prispeva k razvoju gospodarstva.

Za ta namen je UP ustanovila Svet zaupnikov UP, neposredno povezavo z gospodarstvom pa univerza udejanja tudi preko Univerzitetnega inkubatorja Primorske (UIP), katerega soustanoviteljica in družbenica je, in v okviru Konzorcija za visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem. Leta 2008 je bila ustanovljena ekspertna skupina za pripravo študijskih programov, v kateri so predstavniki gospodarstva in drugih javnih zavodov; prav tako pa so bili predstavniki gospodarstva povabljeni k sodelovanju pri pripravi posameznih študijskih programov univerze. V letu 2008 je bil ustanovljen Študentski sklad UP, ki je namenjen štipendiranju najboljših študentov UP in v katerega sredstva prispeva tudi gospodarstvo.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica