Fiziologija

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Fiziologija: 

Študent spozna  delovanje  človeškega telesa oziroma organov v njem. Sistematično spozna mehanizme, ki prispevajo k homeostazi fizioloških količin z obravnavanjem živčnega in endokrinega sistema, mišičja, srca in obtočil, pljuč in pljučnih obtočil, ledvic in uravnavanja telesnih tekočin, kislinsko-bazičnega ravnovesja, prebavil in rodil. Delovanje organskih sistemov v fiziološkem stanju študentom omogoča spoznati spremembe zaradi katerih nastanejo bolezenska stanja.

 

Preverjanje znanja:

 • Pisni izpiti 

 

 • Študijska literatura

  Osnovna literatura
  Interno učno gradivo: JURDANA, Mihaela. Fiziologija : študijski program zdravstvena nega : učno gradivo. Izola: Univerza na Primorskem, 2010. [COBISS.SI-ID 512127545]. 
  Dopolnilna in dodatna literatura
  ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (avtor, urednik), CVETKO, Erika, CÖR, Andrej, MARŠ, Tomaž, FINDERLE, Žarko. Anatomija, histologija, fiziologija. Ponatis 3. izd. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2014. ISBN 978-961-267-053-5. [COBISS.SI-ID 272937472]
  Perilleux E., Anselme B., Richard D., 1999. Biologija človeka. Anatomija, fiziologija, zdravje. Ljubljana: DZS

   

Prijava VIS

Prijava e-učilnica