UP FVZ na 8. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved
Objavljeno 8. 06. 2016
študentsko

V petek, 3. 6. 2016 so študenti in mentorji UP Fakultete za vede o zdravju Izola sodelovali na 8. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved. Letošnjo konferenco je zaznamoval inovativni pristop, ki je spodbudil študente in mentorje k izvedbi raziskave na temo profesionalnih vrednot. Vsak visokošolski zavod je pripravil raziskavo na temo »Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved«, ki je tudi naslov letošnje študentske konference.  Na UP Fakulteti za vede o zdravju so prispevek pripravili Miha Knific in Andrej Baraga pod mentorstvom mag. Tamare Štemberger Kolnik, izr. prof. Boštjana Žvanuta in Suzane Zugan mag. zdr. neg., asist.

 

Na konferenci so študenti Miha Knific, Andrej Baraga, Barbara Marchiotti  in Iris Ozimič predstavili rezultate raziskave ter piramido povezanosti profesionalnih in osebnih vrednot. V okviru učne delavnice so študenti oblikovali skupino, ki je izdelala osmo piramido hierarhije profesionalnih vrednot, ki bo objavljena skupaj s sedmimi prispevki v Zborniku znanstvene konference.

 

Zahvaljujemo se vsem študentom, ki so z izpolnjevanjem vprašalnikov prispevali k rezultatom prikazanim na konferenci ter vsem, ki ste se za spodbudo svojim kolegom udeležili konference.

 

Študentom za odličen nastop čestitamo.

 

mag. Tamara Štemberger Kolnik, izr. prof. Boštjan Žvanut in Suzana Zugan mag. zdr. neg. 
Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica