UP FVZ praznuje 15. let delovanja
Objavljeno 10. 03. 2017
fakulteta

 

  • Nekaj zgodovine ...

    Začetki razvoja visokošolskega izobraževanja na slovenski obali segajo v šestdeseta leta z ustanovitvijo Višje pomorske šole Piran. V sedemdesetih letih so se v Kopru začeli zametki tudi drugih višjih in visokih šol. Z gospodarskim razvojem Primorske je nastala potreba po lastni univerzi še bolj očitna. Tako so župani obalnih občin, predsednik obalne skupščine in predstavniki primorskega gospodarstva 30. marca 1993 podpisali Pismo o nameri za ustanovitev Visokošolskega središča na slovenski obali, s čimer je bil storjen prvi korak k zagotavljanju pogojev razvoja visokega šolstva na obali. Ravno na pobudo slednjega je tako začel nastajati projekt ustanovitve Visoke šole za zdravstvo Izola, ki je bila ustanovljena devet let kasneje, natančneje 22. marca leta 2002. Visoka šola za zdravstvo Izola je bila leto kasneje tudi ustanovna članica Univerze na Primorskem, ki bo svojo petnajsto obletnico praznovala prihodnje leto. 10. novembra 2011 se je formalno preoblikovala v Fakulteto za vede o zdravju. Za tem stoji veliko požrtvovalnega dela vseh njenih zaposlenih.

Fakulteta za vede o zdravju se je v začetnih letih hitro in uspešno razvijala ter stremela k oblikovanju kakovostnih študijskih programov. Kljub pestri izbiri programov, ki jih danes izvaja, fakulteta ne počiva na lovorikah dediščine, postavlja si vedno nove izzive v smeri še kakovostnejšega pedagoškega in raziskovalnega dela ter večje prepoznavnosti v domačem in mednarodnem visokošolskem in raziskovalnem prostoru.

 

Na fakulteti se trudimo prepoznati in odzivati na potrebe okolja, ki se dandanes dinamično spreminja. V prihodnosti načrtujemo akreditacijo NOVEGA dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje FIZIOTERAPIJA, novost na fakulteti pa so študijski programi Aplikativne kineziologije vseh treh stopenj.

 

Programi aplikativne kineziologije, ki so se do sedaj izvajali pod okriljem Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, se s študijskim letom 2017/2018 prenesejo na Fakulteto za vede o zdravju. S tem pričenja za fakulteto novo obdobje rasti, z novimi razvojnimi priložnostmi - tako na pedagoškem kot na znanstveno-raziskovalnem področju.

 

Uspeh vsake fakultete se meri po njenih diplomantih, zato ni naključje, da se 15. jubilej obeležuje s podelitvijo diplom. Do današnjega dne je v Izoli in dislocirani enoti fakultete v Novi Gorici diplomiralo 842 diplomantov. Letos bo diplomo prejelo 141 diplomantov; 108 s področja zdravstvene nege in 33 s področja dietetike.

Študentom in zaposlenim čestitamo ob jubileju!

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica