UP FVZ prejela odločbo o podaljšanju veljavnosti akreditacije visokošolskemu študijskemu programu 1. stopnje Zdravstvena nega
Objavljeno 25. 10. 2016
fakulteta

 

UP Fakulteta za vede o zdravju je 25. 10. 2016 prejela odločbo NAKVIS (Nacionalne Agencije v visokem šolstvu) o podaljšanju veljavnosti akreditacije visokošolskemu študijskemu programu 1. stopnje Zdravstvena nega  za dobo 7 (sedem) let. Gre za najvišje možno podaljšanje veljavnosti akreditacije študisjkemu programu.

 

 V obrazložitvi so zapisali, da za podaljšanje akreditacije študijskega programa UP FVZ izpolnjuje vse zahtevane pogoje in kriterije, ki jih določajo ZViS in merila:

·         Študijski program je organizacijsko in strokovno ustrezno izveden,

·         Delovanje fakultete je vpeto v domače in mednarodno okolje,

·         Izpostavljeno je raziskovalno delovanje fakultete in njenih zaposlenih,

·         Stabilna in ustrezna je kadrovska struktura, vključno s kliničnimi mentorji,

·         Sodelovanje s študenti je aktivno,

·         Prostori in oprema fakultete so primerni,

·         Sistem zagotavljanja kakovosti je vzpostavljen.

 

Vsem čestitke za dobro opravljeno delo.

 

Dekan UP Fakultete za vede o zdravju

izr. prof. dr. Nejc Šarabon

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica