Cenik

CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

 • Vpisnine za posamezne študijske programe  
   LETNIK (1., 2. in 3. stopnja)  Vpisnina
   1. letnik  42,96 EUR
   2. letnik  42,23 EUR
   3. letnik  42,23 EUR
   Absolvent  27,23 EUR

      CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

       CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

       CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

       CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 

       CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 

 • Šolnine za posamezne študijske programe  

   Študijski program

  Znesek v EUR/na letnik
   Aplikativna kineziologija, 1. stopnja 2.700,00

   Prehransko svetovanje - Dietetika, 1. stopnja

  2.300,00

   Zdravstvena nega, 1. stopnja

  3.400,00
   Aplikativna kineziologija, 2. stopnja 3.350,00

   Dietetika, 2. stopnja

  4.000,00
   Zdravstvena nega, 2. stopnja 3.400,00

   Management trajnostnega razvoja, 2. stopnja

   (UP FM, UP FHŠ, UP FVZ)

  4.400,00
   Aplikativna kineziologija, 3. stopnja 3.350,00

Prijava VIS

Prijava e-učilnica