Cenik

CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

 • Vpisnine za posamezne študijske programe  
   LETNIK (1., 2. in 3. stopnja)  Vpisnina
   1. letnik  37,11 EUR
   2. letnik  36,19 EUR
   3. letnik  36,19 EUR
   Absolvent  21,19 EUR

       CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

       CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

       CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

       CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

       CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 

       CENIK STORITEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 

 • Šolnine za posamezne študijske programe  

   Študijski program

  Znesek v EUR/na letnik
   Aplikativna kineziologija, 1. stopnja 2.800,00
   Fizioterapija, 1. stopnja 3.750,00

   Prehransko svetovanje - Dietetika, 1. stopnja

  2.400,00

   Zdravstvena nega, 1. stopnja

  3.500,00
   Aplikativna kineziologija, 2. stopnja 3.400,00

   Dietetika, 2. stopnja

  4.000,00
   Zdravstvena nega, 2. stopnja 3.500,00

   Management trajnostnega razvoja, 2. stopnja

   (UP FM, UP FHŠ, UP FVZ)

  4.000,00
   Aplikativna kineziologija, 3. stopnja 3.400,00

Prijava VIS

Prijava e-učilnica