Mednarodna mobilnost

 

Mednarodna mobilnost študentov in zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Pomen mobilnosti in s tem prenos znanja, izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je glavno vodilo Evrope, ki stremi k družbi znanja in konkurenčni prednosti evropskih diplomantov, zaposlenih in raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu.

UP FVZ sodeluje v programu Erasmus+, ki študentom ponuja možnost, da del rednih študijskih obveznosti vpisanega programa namesto na domači (matični) instituciji (univerzi) opravijo v eni od partnerskih institucij iz tujine ali da v eni od sodelujočih držav opravijo klinično/praktično usposabljanje.

Erasmus identifikacijska številka: SI KOPER03

PIC number: 998802793

Erasmus code: 221927-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

Erasmus Charter for Higher Education UP 2014-2020

Za sodelovanje v programu Erasmus+ mora vsaka institucija s področja terciarnega izobraževanja pridobiti ECHE listino (Erasmus Charter for Higher Education).  Univerza na Primorskem je tovrstno listino za namen sodelovanja v shemi mednarodne mobilnosti pridobila že leta 2004 in jo obnovila leta 2007. Za sodelovanje v novem programskem obdobju jo je UP pridobila za obdobje 2014-2020.

Podlaga za pridobitev ECHE je Izjava o Erasmus politiki institucije (Strategija Univerze na Primorskem o izvajanju Erasmus+ mobilnosti (SI), EPS – Erasmus Policy Statement (EN)).

 

KORISTNE POVEZAVE

ERASMUS+#   

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Novi program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Več informacij najdete na spletni strani Erasmus+.

 • Več o programu Erasmus+

  V okviru programa Erasmus+ je mogoča učna mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

  • osebnostna rast in samostojnost
  • pridobitev nove življenjske izkušnje
  • izboljšanje učnih kompetenc
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
  • povečanje iniciativnosti in podjetništva
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja
  • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
  • povečanje medkulturne zavesti
  • aktivnejše sodelovanje v družbi
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

  Študenti imajo možnost, da v okviru Erasmus + programa:

  • del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
  • opravijo klinično/praktično usposabljanje v eni od teh držav,
  • so oproščeni stroškov šolnine v tujini,
  • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumom / Programom usposabljanja,
  • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

  Razpis je objavljen predvidoma januarja/februarja za izmenjave v akademskem letu, ki sledi. Objavljen je na spletnih straneh FVZ in UP.

ERASMUS BILATERALNI SPORAZUMI#

V okviru programa ERASMUS+, ki študentom, pedagoškemu in nepedagoškemu osebju omogoča mednarodno izmenjavo, ima FVZ trenutno podpisane bilateralne sporazume s sledečimi izobraževalnimi institucijami:

 • Seznam držav

  Belgija

  • Haute Ecole Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine

             www.helb-prigogine.be

             Zdravstvena nega: 1. stopnja

             Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

   

  Ciper
  • The Limassol College - T.L.C

             www.highereducation.ac.cy

             Dietetika: 1. stopnja

             Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

  Češka
  • Silesian University in Opava

             www.slu.cz

             Zdravstvena nega: 1. stopnja 

             Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

   

  • Masaryk University Brno

             www.muni.cz.en

             Zdravstvena nega: 1. stopnja 

              Trenutno so možne izmenjave samo za profesorje.

             Aplikativna kineziologija: 1. in 2. stopnja 

              Št. mest: za študij 2

  Finska

             www.tamk.fi

              Zdravstvena nega: 1. stopnja 

             Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

  Grčija
  • Technological Education Institute of Crete - T.E.I. of Crete

              www.teicrete.gr

              Zdravstvena nega: 1. stopnja, Dietetika: 1. stopnja

              Št. mest: za študij 3; za prakso: 2

   

  • Technological Educational Institute of Epirus

              http://www.teiep.gr/

              Zdravstvena nega: 1. stopnja

              Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

   

  •  University of Thessaly 

              www.uth.gr

              Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

              Št. mest: za študij 6

  Hrvaška
  • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek/Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

             http://www.unios.hr

             Zdravstvena nega:1. stopnja, Dietetika: 1. in 2. stopnja

             Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

   

  • University of Rijeka / Sveučilište u Rijeci

             http://www.uniri.hr/, www.medri.uniri.hr

             Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja 

             Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

   

  • University of Split / Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Split

             http://www.unist.hr/, http://ozs.unist.hr

              Zdravstvena nega: 1. stopnja 

             Št. mest: za študij 2 (Clinical Placements - 3 months)

             http://web.kifst.unist.hr/           

              Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

              Št. mest: za študij 3

  • University of Zagreb / Sveučilište u Zagrebu

             www.unizg.hr, www.mef.unizg.hr, www.pbf.unizg.hr

             Dietetika: 1. in 2. stopnja

             Št. mest: za študij 5; za prakso: 0

             https://www.kif.unizg.hr/en

              Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

              Št. mest: za študij 6

  • University of Applied Health Studies Zagreb / Zdravstveno veleučilište Zagreb

              http://www.zvu.hr/

              Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

              Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

  Italija
  • University of Torino / Università degli studi di Torino

              www.unito.it

              Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

              Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

   

  • University of Verona / Università degli studi di Verona

              www.univr.it

              Zdravstvena nega: 1. stopnja

              Št. mest: za prakso: 2 (navodila za prijavo)

   

  • University of Udine / Università degli studi di Udine

              http://www.uniud.it

              Zdravstvena nega: 1. stopnja

              Št. mest: za prakso: 2

              Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

              Št. mest: za študij 6

  • University of Brescia / Università degli studi di Brescia

              www.unibs.it

               Aplikativna kineziologija: 1. stopnja

              Št. mest: za študij 2

   

  • University of Bologna / Alma Mater Studiorum Università di Bologna

              http://www.unibo.it/en

               Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

              Št. mest: za študij 6

   

  Madžarska

  • Semmelweis University Budapest

             http://www.se-etk.hu/

             Dietetika: 1. stopnja

             Št. mest: za študij 0; za prakso: 2

  Nemčija
  • University of Kassel

             www.uni-kassel.de

             Dietetika: 2. stopnja 

             Št. mest: za študij 2; za prakso: 0 oz. indiv. agreement

   

  • Otto von Guericke University Magdeburg

             http://www.ovgu.de

             Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja 

             Št. mest: za študij 6

  Nizozemska
  • Vrije Universiteit Amsterdam

             https://www.vu.nl/en

            Aplikativna kineziologija: 1. in 2. stopnja

             Izmenjava pedagoškega/nepedagoškega osebja: 3

            Št. mest: za študij 0; za prakso: 0

  Norveška
  • Inland Norway University of Applied Sciences

              www.inn.no

              Zdravstvena nega: 1. stopnja, Dietetika: 1. stopnja

              Št. mest: za študij 0; za prakso: 2

   

  • Norway University of Science and Technology Trondheim (NTNU)

               https://www.ntnu.edu/

              Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

              Št. mest: za študij 0; za prakso: 2

              www.usn.no

              Zdravstvena nega: 1. stopnja 

              Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

              Aplikativna kineziologija: 1. in 2. stopnja 

              Št. mest: za študij 2

  Poljska
  • Medical University of Gdansk / Gdański Uniwersytet Medyczny

              http://www.mug.edu.pl

              Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

              Št. mest: za študij 2; za prakso: 0

  Nursing English Division - 1st year

  Nursing English Division - 2nd year

  Nursing English Division - 3rd year

  Portugalska
  • Polytechnic Institute of Viseu / Politécnico de Viseu

              http://www.ipv.pt/guide/

               Prehransko svetovanje - dietetika: 1. in 2. stopnja

              Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

   

  • University of Trás-os-Montes and Alto Douro / Universidade de Trás-os-Montes and Alto Douro

              https://www.utad.pt/en/

              Aplikativna kineziologija: 1. in 2. stopnja

              Št. mest: za študij 2

   

  • Nursing School of Coimbra / Escola Superior de Enfermagem de Coimbra

              https://www.esenfc.pt/en 

               Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

              Št. mest: za študij 2

  Španija
  • University Pablo de Olavide Sevilla / Universidad Pablo de Olavide Sevilla

              www.upo.es

              Dietetika: 2. stopnja

              Št. mest: za študij 0; za prakso 1

          

  • University Camilo José Cela Madrid / Universidad Camilo José Cela Madrid

              www.ucjc.edu

              Zdravstvena nega: 1. stopnja 

              Št. mest: za študij 2; za prakso 2

   

  • University Complutense Madrid / Universidad Complutense de Madrid

              www.ucm.es

              Dietetika: 1. in 2. stopnja 

              Št. mest: za študij 2 (vsak po 5 mesecev); za prakso 0

   

  • University of Granada Faculty of Health Sciences / Universidad de Granada Facultad de Ciencias de la Salud

              http://www.ugr.es

              Zdravstvena nega: 1. stopnja  

              Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

   

  • University of Granada Faculty of Pharmacy / Universidad de Granada Facultad de Farmacia

              http://www.ugr.es

              Dietetika: 1. stopnja 

              Št. mest: za študij 2; za prakso: 0

  Švica*

  • Bern University of Applied Sciences

              http://www.gesundheit.bfh.ch

               Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja 

              Dietetika: 1. stopnja 

              Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

  *Švica ni v shemi Erasmus+. Objavljen bo poseben razpis za mobilnosti v Švico 2019/2020 (v okviru Swiss European Mobility Programme).

   

  Turčija

  • Ege University Izmir

              www.ege.edu.tr

              Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

              Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

   

   

 

Erasmus izmenjave - vtisi študentov

Madrid ZN 2014, Španija

Sevilla DIET. 2014, Španija

Budimpešta DIET. 2015, Madžarska

Granada ZN 2015, Španija

Sevilla DIET. 2015, Španija

Vestfold ZN 2015, Norveška

Budimpešta DIET. 2016, Madžarska

Granada DIET. 2016, Španija

Nordic Outdoor Programme DIET. 2016, Norveška

Opis - Norveška 2016

Granada ZN 2016, Španija

Tampere ZN 2017, Finska

Stord/Haugesund ZN 2017, Norveška

Granada DIET. 2017, Španija

Bad Gleichenberg DIET. 2018, Avstrija

Split AK, 2018, Hrvaška

Magdeburg AK 2018, Nemčija

Stord/Haugesund ZN, 2018, Norveška

Budimpešta DIET. 2019, Madžarska

Limassol DIET. 2019, Ciper

Izmir ZN 2019, Turčija

Udine ZN 2019, Italija

Granada ZN 2019, Španija

 

 

 

Program mobilnosti EGP in norveški finančni mehanizem#

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.

 • Več o programu:

  V okviru programa so upravičene naslednje aktivnosti:

  • Pripravljalni obiski,
  • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu,
  • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju,
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu,
  • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

   

  UP FVZ ima v okviru Norveškega finančnega mehanizma trenutno podpisane bilateralne sporazume s sledečimi izobraževalnimi institucijami:

  Norway

  Hedmark University College

  Zdravstvena nega: 1. stopnja

  Dietetika: 1. stopnja

  Norway

  Buskerud and Vestfold University

  College (HBV)

  Zdravstvena nega: 1. stopnja

  Norway

  Stord/Haugesund University College

  Zdravstvena nega: 1. stopnja

   

Članstvo v združenjih

UP FVZ je sodeluje v dveh mednarodnih tematskih  mrežah: The Florence Nursing and Midwifery Network (področje zdravstvene nege) in EFAD - European Federation of the Associations of Dietitians (področje dietetike). UP FVZ je od leta 2013 tudi članica združenja laboratorijev LEA-EBAM

 

Arhiv - področje mednarodne mobilnosti

UP Fakulteta za vede o zdravju je od 25.3. do 3. 4. 2014 organizirala Erasmusov Intenzivni program PRO-ACTE. Intenzivni program PRO-ACTE je triletni projekt (2012 - 2014), finančno podprt s strani Evropske skupnosti. V projektu je sodelovalo osem partnerjev iz petih evropskih držav (Belgija, Finska, Nizozemska, Poljska, Slovenija). IP PRO-ACTE združuje študente in učitelje visokošolskih zavodov in univerz, ki študirajo oziroma poučujejo na področju zdravstvene nege in socialnega dela. 

Več informacij najdete tu.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica