Pravila in navodila z obrazci

ŠTUDIJ 

KLINIČNO IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA NA 1. STOPNJI 

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA NA 2. STOPNJI 

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA NA 3. STOPNJI 

ŠOLNINE IN DRUGI PRISPEVKI 

ERASMUS 

TUTORSTVO

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja UP FVZ - preneha veljati 1.10.2019

Prijava VIS

Prijava e-učilnica