Študijski koledar

Študijski koledar za študijsko leto 2018/2019 je pripravljen ob upoštevanju 37. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7 in spremembe) in Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP in UP FVZ ter na podlagi sprejetega študijskega koledarja za študijsko leto 2018/2019 na 26. redni seji Senata UP, dne 17. 5. 2018.

 

I. SPLOŠNO

 

Študijsko leto 2018/2019 traja od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019.

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta ne sme presegati 42 tednov letno.

Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določi UP FVZ glede na značilnosti izobraževalnega procesa. Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim urnikom, ki ga določi UP FVZ.

 

II. IZOBRAŽEVALNI PROCES IN IZPITNA OBDOBJA
 

JESENSKI SEMESTER:

 • Izobraževalni proces: od ponedeljka 1. oktobra 2018 do vključno petka, 18. januarja 2019.(Opomba: Zaradi značilnosti pedagoškega procesa n adoločenih študijskih programih se izobraževalni proces lahko podaljša do 25. januarja 2019).  
 • Zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka 21. januarja 2019 do vključno petka 15. februarja 2019
 • Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
  • rektorjev dan (čista desetka):  sreda 17. oktober 2018,
  • dan reformacije: sreda, 31. oktober 2018,
  • dan spomina na mrtve: četrtek, 1. november 2018,
  • petek, 2. november 2018 (kolektivni dopust za zaposlene), 
  • ponedeljek, 24. december 2018 (kolektivni dopust za zaposlene), 
  • božič: torek, 25. december 2018, 
  • dan samostojnosti in enotnosti: sreda, 26. december 2018,
  • ponedeljek, 31. december 2018 (kolektivni dopust za zaposlene), 
  • novo leto: torek, 1. januar 2019 in sreda, 2. januar 2019, 
  • slovenski kulturni praznik: petek, 8. februar 2019.

Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

 • pozdrav brucem in bruckam Univerze na Primorskem (začetek študijskega leta): ponedeljek, 1. oktober 2018
 • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 18. oktober 2018

 

SPOMLADANSKI SEMESTER:

 • Organiziran pedagoški proces: od ponedeljka, 18. februarja 2019 do vključno petka 31. maj 2019 (Opomba: Zaradi značilnosti pedagoškega procesa na določenih študijskih programih se izobraževalni proces lahko podaljša do petka, 7. junija 2019).
 • Poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 3. junija 2019 do vključno petka, 5. julija 2019.
 • Jesensko izpitno obdobje: od ponedeljka, 19. avgusta 2019 do vključno petka, 13. septembra 2019.
 • Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni univerze in fakultete):
  • dan UP Fakultete za vede o zdravju: petek, 22. marec 2019, 
  • velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 22. april 2019,
  • praznik dela: sreda, 1. maj in četrtek, 2. maj 2019,
  • dan državnosti: torek, 25. junij 2019,
  • Marijino nebovzetje: četrtek, 15. avgust 2019.

Ostali pomembni dnevi določeni na ravni UP

 • Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 18. marca, do vključno petka, 22. marca 2019,
 • promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 18. marec 2019,
 • inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 19. marec 2019,
 • 16. slovesna akademija Univerze na Primorskem: četrtek, 21. marec 2019,
 • Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 13. maja, do vključno petka, 17. maja 2019.

Klinično usposabljanje študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega se zaradi specifičnosti študijskega programa izvaja preko celotnega študijskega leta. 
 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica