Informativni dan 2016
Objavljeno 12. 02. 2016
fakulteta

Na Fakulteti za vede o zdravju tudi letos beležimo velik obisk zainteresiranih dijakov na informativnem dnevu za vpis v študijsko leto 2016/2017 za oba visokošolska strokovna študijska programa 1. stopnje:

Fotogalerija: Študiraj v Izoli

 

S študijem na Fakulteti za vede o zdravju se študenti temeljito usposobijo za strokovno delo na področju zdravstvene nege in prehranskega svetovanja. Študijski program Zdravstvena nega je  prenovljen skladno s smernicami Bolonjske deklaracije in direktivami Evropske Unije, kar omogoča študentom mobilnost in zaposlovanje v državah Evropske Unije. Simulacijski center za zdravstveno nego omogoča vpeljevanje pomembnih novih metod poučevanja študentov tako splošne kot kritične obravnave bolnikov. Oba študijska programa sta se dobro uveljavila v slovenskem prostoru, študijski program Prehransko svetovanje - dietetika pa je edinstven v Sloveniji in študentom nudi poglobljena znanja, ki so potrebna za celostno prehransko obravnavo in dietoterapijo posameznika in populacijskih skupin.

 

Po zaključeni 1. stopnji imajo študenti možnost nadaljevanje študija na 2. stopnji. Magistrska študijska programa:

sta nadgradnja visokošolskih strokovnih študijskih programov. Namen programov je usposobiti študente za izvajanje zahtevnejših strokovnih in razvojno-raziskovalnih nalog in s tem povezano uresničevanje nacionalnih potreb po vrhunskih strokovnjakih in novih vsebinah izobraževanja s področja zdravstvene nege in dietetike.

 

Velik del študijskega programa se izvaja neposredno v učnih zavodih fakultete v vsej obalno-kraški regiji, zato fakulteta tesno sodeluje in živi z lokalnim družbenim okoljem. Fakulteta sodeluje tudi s sorodnimi fakultetami in visokimi šolami tako v domačem kot v mednarodnem prostoru in spodbuja mednarodno mobilnost študentov v času študija. Kot raziskovalna organizacija na področju zdravstvene nege, prehranskega svetovanja in biomedicinskih znanosti sodeluje tudi z mnogimi univerzami in raziskovalnimi inštituti.

 

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem je prostor, kjer se teoretična znanja takoj navezujejo na praktične izkušnje, zato ni naključje, da je njen slogan »Življenju dodajamo znanje!«.

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica