Izbirni modul: Zdravstvena nega v primarni zdravstveni dejavnosti

Uvedba modula Zdravstvena nega v primarni zdravstveni dejavnosti temelji na spoznanju Svetovne zdravstvene organizacije, ki je za prioritetni silj v strategiji razvoja javnega zdravja postavila usmerite v vseh državah v zdravje za vse prebivalce. Slovenija je v letu 2013 oblikovala strategijo razvoja na nivoju države, ki temelji na uvajanju preventivnih programov na vseh ravneh promocije zdravja. Govorimo o primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju preventive, s katero zagotavljamo ohranjanje in krepitev zdravja prebivalstva, spodbujanju prebivalstva h ohranjanju in obvladovanju dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni ter učinkovito rehabilitacijo za kakovostno življenje ljudi s kroničnim obolenjem. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica