Izbirno praktično usposabljanje 2

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Izbirno praktično usposabljanje 2:

Namen izbirnega kliničnega usposabljanja je utrditev in nadgraditev znanja in spretnosti obveznih vsebin na področju zdravstvene nege internističnega in kirurškega pacienta. Prednost izbirnega kliničnega usposabljanja je, da področje izbere študent glede na svoje želje in zanimanje, lahko se bolje vključi v tim, spozna organizacijo dela v zdravstveni negi, razvije moralno etični odnos in lažje osvoji kompetence navedene v učnem načrtu kliničnega usposabljanja za 1. in 2. letnik.

 

Preverjanje znanja:

Študent v celoti opravi praktično usposabljanje (100 %), odda dokumentacijo praktičnega usposabljanja in je pozitivno ocenjen s strani kliničnih mentorjev:

 

  • Študijska literatura:
    Osnovna literatura: Sklic na učne načrte predmetnika 1. in 2. letnik (Osnove zdravstvene nege s filozofijo in klinično usposabljanje, Klinično usposabljanje ZN starostnika, Klinično usposabljanje rehabilitacije, Zdravstvena nega internističnega pacienta z interno medicino, Zdravstvena nega kirurškega pacienta s kirurgijo, Promocija zdravja z zdravstveno vzgojo in klinično usposabljanje)

Prijava VIS

Prijava e-učilnica