Izbrane vsebine iz uporabe IKT v zdravstvu

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Vsebina:

Številni delovni procesi v zdravstvu so ovirani zaradi neuporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT). Prav tako so številni projekti informatizacije niso uspešni zaradi nepoznavanja IKT. Omenjeni predmet skuša zapolniti to vrzel, saj študenta usposobi za avtonomno delo z IKT ter odločanje o izbiri in uporabi IKT v zdravstvu. Študenti pri predmetu spoznajo različne IKT ter načine, kako jih vpeljati v vsakdanjo prakso zdravstva. Študent pri predmetu pridobi sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic povezanih s problematiko kompetenc na področju uporabe IKT v zdravstvu, nauči se potrebnih znanj in spretnosti potrebnih za varno in učinkovito uporabo IKT v zdravstvu in ostalih področjih.

 

Preverjanje znanja:

Praktični izpit (študent mora rešiti predvidoma 4 praktične naloge na osebni računalnik)

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 

  Wager KA, Lee FW, Glaser JP. Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management. San Francisco: John Wiley and sons, 2009.

  Ficzko J, Žvanut B, Pucer P. Uporaba sistema za upravljanje e-izobraževanja Moodle. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, Izola : Visoka šola za zdravstvo, 2011.

  O'Carroll PW, Yasnoff WA, Ward ME, Ripp LH in sod., ur. Public Health Informatics and Information Systems. New York: Springer-Verlag, inc., 2010.

  Saba KV. Essentials of nursing informatics. 5th ed. New York [etc.] : McGraw-Hill Medical, 2011.

  Hebda T, Czar P, Cynthia M. Handbook of informatics for nurses and health care professionals, 5rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice, 2013.

  Vacca JR, ur. Computer and Information Security Handbook (The Morgan Kaufmann Series in Computer Security). Amsterdam idr.: Elsvier, 2009.

  E-vsebine pri predmetu »Izbrane vsebine iz uporabe  IKT v zdravstvu« (podane študentom preko spletnega portala fvz.upr.si/moodle).

   

  Dopolnilna literatura

  Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Hoboken, NJ: John Wiley and sons, inc., 2009.

  Rajkovič U. Sistemski pristop k oblikovanju e-dokumentacije zdravstvene nege. Kranj : Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, 2010.

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica