Kakovost in varnost v zdravstvu

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper in UP Fakulteta za vede o zdravju sta 5. novembra 2015 organizirala strokovno izobraževanje s področja obveznih vsebin z naslovom Kakovost in varnost v zdravstvu.

Namen strokovnega izobraževanja je bil seznaniti udeležence z novejšimi ugotovitvami in predpisi na področju obvladovanja bolnišničnih okužb kot pomemben dejavnik zagotavljanja kakovosti v zdravstvenih ustanovah.

Trajanje:

5 pedagoških ur: 3 pedagoške ure teoretično predavanje, 2 pedagoški uri delavnica in preverjanje znanja.

Program izobraževanja

Prijava VIS

Prijava e-učilnica