Modul: Zdravstvena nega I

Modul Zdravstvena nega I je v prvem letniku obvezen modul. 

Cilji modula Zdravstvena nega I so:

  • usposobiti študenta za razumevanje zdravstvene nege kot znanstvene discipline.
  • usposobiti študenta za uporabo osnovnih znanstveno-raziskovalnih metod in postopkov na področju zdravstvenih ved in za sposobnost njihove vsakdanje uporabe kot dopolnitev pri strokovnem delu.
  • usposobiti študenta za uporabo znanj s področja temeljnih vsebin zdravstvene nege pri vsakdanjem strokovnem delu.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica