NEDOVOLJENO parkiranje na intervencijskih površinah na območju Splošne bolnišnice Izola
Objavljeno 6. 02. 2015
fakulteta

Spoštovani!

Zaradi spoštovanja zakonskih določil in ugotovitev inšpekcijskega nadzora, ki ga je dne 26. 1. 2015 opravila inšpektorica Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper, vas obveščamo, da bo Splošna bolnišnica Izola od ponedeljka, 9. 2. 2015,  za  vsa vozila, ki bodo parkirana na intervencijskih površinah, odredila odvoz vozila na stroške lastnika le tega.

Prosimo vse obiskovalce, da upoštevate zakonska določila in ne parkirate vozil na intervencijskih poteh. Za intervencijsko pot se šteje tudi območje okrog krožišča pred vhodom v UP FVZ.

dekanja UP FRVZ

prof. dr. Darja Barlič Maganja

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica