Baze podatkov

Podatkovne zbirke in paketi e-revij za naravoslovje in medicino

 

 • Cinahl with full text

  Cinahl

  Cinahl with full text

   

   

  Cinahl with full text 

  • članki s področja zdravstvene nege
  • bibliografski podatki z abstrakti o člankih iz približno 3.100 znanstvenih in strokovnih časopisov ter besedila člankov iz 600 naslovov za izdaje od leta 1981 naprej
  • Dostop preko EBSCOhost

  DOSTOP:

  • dostop preko računalnikov UP Fakultete za vede o zdravju 
  • omejitev: 4 uporabniki naenkrat
 • The Cochrane Library

  The Cochrane Library

   

   

   

   

  The Cochrane Library

  • iskanje celotnih besedil sistematičnih preglednih člankov
  • bibliografski podatki o člankih, ki obravnavajo klinične študije in uporabljene metode s specifičnih področjih zdravstva
  • vir za z dokazi podprto medicino (angl. evidence based nursing)

  DOSTOP:

  • dostop preko računalnikov UP Fakultete za vede o zdravju
 • Wiley Online Library

  Wiley Online Library

   

  Wiley Online Library

  • obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov preko 120 znanstvenih časopisov 
  • dostop možen od leta 1997 dalje

  DOSTOP:

 • ScienceDirect Online

   

  ScienceDirect

   

  ScienceDirect Online

  • revije založnika Elsevier 
  • področje naravoslovja in tehnike

  DOSTOP:

 • ProQuest

  Proquest

  ProQuest Dissertations and Theses 

   

  • je najobsežnejša zbirka doktorskih disertacij in magistrskih nalog v svetovnem merilu (več kot 3 milijonih doktorskih in magistrskih del z vsega sveta od leta 1743 dalje)
  • dostop do baz podatkov PQDT Open, ki vključuje celotna besedila disertacij v okviru projekta prostega dostopa ponudnika ProQues

  ​DOSTOP:

 • Science

  Science AAAS

   

  Science

  • dostop do revij svetovno znanega založnika 
  • dostop možen od leta 1997 dalje

  DOSTOP:

 • SpringerLink

  Sprineger

   

  SpringerLink 

  • omogoca dostop do znanstvenih revij iz podrocij biomedicine, naravoslovja, medicine, fizike, matematike, informatike, humanistike in ekonomije
  • dostop do clankov iz nekaj manj kot 1200 revij

   

  DOSTOP:

 • SAGE Premier

  Sage

   

  SAGE Premier

  • dostop do 94.000 celotnih besedil člankov s področij družboslovnih ved, humanistike, tehnike in medicine
  • omogoča dostop do 390 časopisov založbe SAGE od leta 1999 dalje

   

  DOSTOP:

 • DOAJ

  DOAJ

  DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

  • servis, ki omogoča brezplačen dostop do znanstvenih in strokovnih časopisov v polnem tekstu
  • namen direktorija (zasnova Lund University na Švedskem) je predstavitev kakovostnih časopisov iz vseh znanstvenih področij in v različnih jezikih

   

  DOSTOP:

 • DeGruyter (prej VERSITA)

  DeGruyter Open

   

  DeGruyter (prej VERSITA)

  • nudi dostop do revij iz Centralne in Vzhodne Evrope iz področij medicine in biomedicine, kemije in kemijskega inženirstva, psihologije in ostalih znanosti

  DOSTOP:

  • brezplačen dostop
 •      CAB Abstracts

   

  CAB Abstracts

  • Baza pokriva področja naravoslovnih znanosti s posebnim poudarkom na agrikulturi, varstvu okolja, veterini, uporabni ekonomiji ter prehrambeni industriji.
  • Nudi dostop do do povzetkov   
  • dostop možen od leta 1973 do danes

  DOSTOP:

 •      Food Science and Technology Abstracts

   

  Food Science and Technology Abstracts

  • nudi dostop do do povzetkov   
  • dostop možen od leta 1969 do danes

   

  DOSTOP:

Podatkovne zbirke z dostopom do e-knjig

 • Ebrary

  Ebrary

  Ebrary

  • nudi dostop do elektronskih knjig več kot 500 založnikov s celega sveta, od tega več kot 120 univerzitetnih založb (založbe kot so Elsevier Science, Harvard University Press, Karger Publishers, MIT Press, Wiley, Taylor & Frances, Oxford University Press, Cambridge University Press in druge)

   

  DOSTOP:

 • SpringerLink

  Springer Link

  • dostop do e-knjig​

  DOSTOP:

 • Digital Book Index
   

  Digital Book Index

  Digital Book Index

  • seznam knjig, ki so dostopne v e-obliki

  DOSTOP

  • brezplačen dostop

 

Ostale podatkovne baze in paketi e-revij

 • Emerald Fulltext

  Emerald fulltext služi za iskanje znanstvene in strokovne literature ter branje clankov s podrocij managementa, trženja, tehnike, izobraževanja in bibliotekarstva. Obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila clankov preko 130 casopisov od leta 1994 dalje. (Polni tekst dostopen preko računalnikov Univerze na Primorskem)

 • JSTOR

  JSTOR ponuja dostop do polnih besedil več kot 1000 naslovov znanstvenih časopisov v 14 tematskih zbirkah, ki prinašajo članke s področja antropologije, arheologije, ekonomije in podjetništva, filozofije, glasbe, izobraževanja, jezikoslovja in književnosti, matematike, naravoslovnih znanosti, politologije, prava, sociologije, umetnosti in umetnostne zgodovine, zgodovine…

 • Web of Science

  Web of Science omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI). Vključujejo podatke iz okrog 10.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu za obdobje od leta 1970 dalje.

 • IRIS 

  IRIS - Institutional Repository for Information Sharing. Repozitorij gradiva World health Organisation (Svetovne zdravstvene organizacije, WHO). Za iskanje se lahko uporabljajo MESH izrazi

 • PubMed

  PubMed je brezplačni iskalnik za dostop do podatkov baze MEDLINE. Upravljata ga Ameriška narodna knjižnica za medicino (NLM) in Ameriški inštitut za zdravje (NIH). Iskalnik nudi dostop do MesH (Medical Subject Headings) - indeksa izrazoslovja (terminološkega slovarja) v bazi MEDLINE.

 • Biomedicina Slovenica

  Biomedicina Slovenica je slovenska bibliografska zbirka za področje biomedicine, ki jo gradi Inštitut za biomedicinsko informatiko Medicinske fakultete (IBMI). Vključuje literaturo, objavljeno v Sloveniji ter dela slovenskih avtorjev, objavljena v tujini, ki morajo zadostiti določeni kakovosti in kriterijem. Vsebinska obdelava poteka z angleškimi deskriptorji iz hierarhično urejenega tezavra MeSH (Medical Subject Headings). Od leta 1991 zbirka vključuje tudi izvlečke. Zbirka služi tudi kot osnova sistemu za podporo pri vrednotenju raziskovalnega dela v biomedicini in je dostopna na WWW od leta 1986 dalje.

 • Iskalnik Narodne medicinske knjižnice

  Iskalnik Narodne medicinske knjižnice Češke Republike. Vsebuje tudi bazo podatkov Bibliografia Medica Čechoslovaca. (v angleškem jeziku)

 • Gallica

  Gallica Iskalnik francoskih knjižnic pod pokroviteljstvom Francoske narodne knjižnice. Dostop do publikacij iz zdravstva (v francoščini).

 • Centralni register kliničnih testiranj medicinskih učinkovin v EU

  Na internetu je dostopen centralni register kliničnih testiranj medicinskih učinkovin v Evropski uniji. Omogoča brezplačen dostop do podatkov o vseh kliničnih poskusih, ki ta hip potekajo v državah EU. V registru so podatki o testiranjih, ki jih izvajajo raziskovalne ustanove in industrija. Vanj se dodajo takoj, ko se klinični poskus avtorizira, kar je seveda nujno potrebno za vse poskuse (direktiva 2001/20/EC), ki se izvajajo na ljudeh. Za upravljanje registra je zadolžena Evropska agencija za zdravila (EMA), sodi pa v širši sistem podatkovne baze EudraPharm, ki vsebuje podatke o vseh zdravilih v EU.

 • Evidence based medicine (Z dokazi podprta medicina):

Priložena dokumentacija: Zgibanka Prakticni napotki za uporabo baz podatkov v Knjižnici UP FVZ 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica