NOV doktorski študijski program PREVENTIVA ZA ZDRAVJE 2020/2021
Objavljeno 9. 07. 2019
fakulteta

 

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem je akreditirala nov doktorski študijski program PREVENTIVA ZA ZDRAVJE.

 

Namen novega študijskega programa je izobraziti raziskovalca oziroma raziskovalno-razvojnega strokovnjaka, ki bo s svojim delovanjem nadgrajeval obstoječa in ustvarjal nova znanja s področja preventive. Študent se bo naučil povezovati znanja s področij kineziologije, dietetike, fizioterapije in zdravstvene nege v celovite rešitve za varovanje in krepitev zdravja. Gre za področja, ki v svetu pridobivajo na družbenem pomenu, kopičijo pa se tudi z znanstvenimi raziskavami podprti dokazi, da so to stroke, za katere obstajajo številne indikacije na področju preventivnega ukrepanja.

Osrednji poudarek programa je na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor. Po končanem študiju bo doktor znanosti s tega področja usposobljen za samostojno in kreativno znanstveno delo, načrtovanje strategij za reševanje sodobnih družbenih problemov s področja preventive, kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoj raziskovalnih metod, poročanje o raziskovalnih dosežkih ter prenos znanj v prakso.

 

Študij traja 3 leta in obsega 180 ECTS. Po zaključku študija pridobi študent znanstveni naziv »Doktor/Doktorica znanosti«.


Prvo generacijo nameravamo vpisati v študijskem letu 2020/2021.

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica