Obravnava aktivnega prebivalstva v primarni zdravstveni dejavnosti

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Vsebina:

1. Delo kot individualna in kolektivna aktivnost:

- spreminjanje narave dela: preteklost, sedanjost in prihodnost;

- delo in delovna mesta v delovnih kontekstih: delovni proces, zahteve dela, naloge, sredstva za delo, razporejanje delovnega časa,

- modeli timskega dela.

2. Ergonomija:

- Zakonska regulacija in podjetniška stimulacija za ergonomske ukrepe.

- Biomehanični model človeka, lokomotorni sistem človeka, 

- Ergonomska načela oblikovanja delovnega mesta in urbanega okolja, mikroklima....

- Ergonomija sredstev in pripomočkov za delo,

- Analiza dela ter ergonomska analiza delovnega mesta, bivalnega okolja.

3. Ergonomija poklicev v zdravstvu.

4. Individualne značilnosti v kontekstu dela: znanje; veščine; kompetence; kognitivne, fizične, senzorne, psihomotorne in kognitivne sposobnosti; vrednote; interesi; afektivne dispozicije; osebnost, motivacija za delo.

5. Psihologija zdravja pri delu: stres in obvladovanje stresa, obremenjenost pri delu, usklajevanje dela in družinskega življenja, nasilje na delovnem mestu, staranje delovne sile. Kakovost delovnega življenja in kakovost življenja: teoretična izhodišča, modeli.

6. Zdravstvena telesna vzgoja ter osnove kinezioterapije, diagnostika, načrtovanje in izvajanje intervencij s področja zdravja pri delu.

7. Vloge in aktivnosti tima v ambulanti medicine dela: primeri aplikacij teoretičnih spoznanj, postopek ocenjevanja zmožnosti za delo, preizkusi zmožnosti za delo.

 

Preverjanje znanja:

Oddaja in zagovor projektne naloge, ki predstavlja predpogoj pristopa k pisnemu izpitu.

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 

  Sušnik J. Ergonomska fiziologija. = Ergonomics and physiology.  Radovljica: Didakta, 1992.

  Sušnik J. Položaj in gibanje telesa pri delu: analiza efektornega sistema. = Body position and movement  at work. Ljubljana UZZSV, 1987.

  Ravnik D. Študijsko gradivo temeljev ergonomije za študente.

  Babnik K. Študijsko gradivo psihologija zdravja pri delu.

  Stanton N. et al. Handbook of Human Factors and ergonomics methods. CRC Press, 2005.

  http://www.elsevier.com All relevant literature about psychology, ergonomics and physiotherapy.

   

  Dopolnilna literatura

  Brief, A.P. and Weiss, H.M. (2002). Organizational behavior: Affect in the workplace. Annual Review of Psychology, 53, 279 – 307.

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica