Pet-dnevni program izobraževanja - projekt CO.N.S.E.N.SO
Objavljeno 24. 06. 2016
fakulteta

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju organizira

Pet-dnevno izobraževanje za medicinske sestre v okviru porjekta CO.N.S.E.N.SO

od ponedeljka, 27. 6. 2016, do petka, 1. 7. 2016

 

 Five-Day Training Programme

O projektu:

 

Slovenija sodi med države, kjer beležimo dolgo pričakovano življenjsko dobo. Projekt je v luči demografskih sprememb za Slovenijo ključnega pomena z vidika priprave novega zakona o dolgotrajni oskrbi, kar podrobneje opisujemo v nadaljevanju, hkrati pa pomeni pridobitev novih znanj in dobrih praks s področja skrbi za starejše in tudi širitev naših dobrih praks, ter naslavlja naraščajoče potrebe starejšega prebivalstva. V projektu bomo pripravili nov model oskrbe starostnika ter za izvajanje le te usposobili štiri polno zaposlene načrtovalke oskrbe/patronažne medicinske sestre. Gre za ključno osebo, ki bo oblikovala in pripravlja personalizirane storitve za starejše; projekt predvideva periodične obiske FCN, da bi evalvirala izvajanje oskrbe, poskrbela za manjše zdravstvene in socialne potrebe in promovirala bolj zdrav življenjski slog. Projekt je torej zelo zanimiv za slovenski prostor, saj gre v prvi vrsti za profil, ki še ni uveljavljen in ki bi deloma integriral tako zdravstvene, kot socialne storitve. Načrtovalke oskrbe/patronažne sestre bodo tekom projekta obiskale 2.000 oseb starejših od 65 let in njihove družine. Namen projekta je torej oblikovati in v okolju testirati model, ki bo zajemal celovito zdravstveno socialno oskrbo starostnika, z oblikovanjem profila načrtovalke oskrbe/patronažne sestre, ki skrbi za potrebe starostnika ne glede na njegove psihofizične sposobnosti.

Pričakovani ključni rezultati projekta so izboljšan dostop do zdravstveno socialnih storitev za starejše na področju dolgotrajne oskrbe, zmanjšani stroški zdravstvene obravnave, ki bodo posledica novega načina zagotavljanja oskrbe starejšim v skupnosti, s sodelovanjem različnih deležnikov in partnerjev bomo pridobili nova znanja in dobre prakse, ki bodo pripomogle k socialnim in zdravstvenim inovacijam na področju skrbi za starejše, spodbujanje socialnega podjetništva.

 

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica