Predstavitev knjižnice

Knjižnica je pričela delovati v študijskem letu 2005/2006 z namenom podpore študijskemu in raziskovalnemu procesu. Od leta 2013 je Knjižnica FVZ organizacijska enota Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem (UP UK).

S svojim delovanjem podpira študijski in raziskovalni proces, tako da izvaja knjižnično dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje, ostale zaposlene na UP FVZ ter druge uporabnike.

Gradivo si lahko s študentsko oz. člansko izkaznico izposojate v vseh organizacijskih enotah Univerzitne knjižnice, torej v vseh knjižnicah fakultet Univerze na Primorskem.

Zbirka knjižnice UP FVZ na dan 15. 09. 2016 šteje 7582 enot, celotna zbirka Univerzitetne knjižnice UP šteje 89982 enot knjižničnega gradiva iz različnih strokovnih področij. Knjižnica uporabnikom nudi širok izbor slovenskih in tujih znanstvenih ter strokovnih revij. Knjižnično gradivo lahko iščete v spletnem lokalnem katalogu (COBISS).

Iz računalnikov na fakulteti in od doma preko oddaljenega dostopa je možen dostop do elektronskih zbirk podatkov, kot so: Cinahl with Full Text, Wiley Online Library, The Cochrane Library (nudi klinične študije), SpringerLink, ProQuest, Ebrary in drugih.

V tihi čitalnici so na voljo uporabnikom tri računalniška mesta za študij ter v preddverju knjižice še sedem računalnikov za delo uporabnikov.

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica