Prof. dr. Peter Raspor, dr. h. c. mult. je bil izbran za mednarodnega člana "Akademije tehničkih znanosti Hrvatske" (HATZ)
Objavljeno 14. 05. 2015
fakulteta

Zagreb, 13. maj 2015

 

Prof. dr. Peter Raspor, dr. h. c. mult. je bil izbran za mednarodnega člana "Akademije tehničkih znanosti Hrvatske" (HATZ) v Oddelku bioprocesnega inženirstva.

 

»Hrvatska akademija tehničkih znanosti« je osnovana je 19. januarja 1993. Od leta 2009 ima status znanstvene organizacije. Osnovna dejavnost Akademije je raziskovanje in razvoj na področju tehničnih ved, delo na projektih nacionalnega pomena, delo na projektih ministrstev, vladnih agencij in podjetij, spodbujanje organizacije znanstvenega dela, priprava znanstvenih študij, strokovnega znanja, poročil in projektov, razprava in predstavitve pogledov o aktualnih vprašanjih znanosti in industrije, organizacija znanstvenih sestankov, publikacij, sodelovanje z akademijami doma in v tujini ter prenos znanja.

 

Imenovanje je velika čast zato prof. dr. Petru Rasporju, dr. h. c. mult. iskreno čestitamo!

 

dekanja UP FVZ

porf. dr. Darja Barlič Maganja

 

Slavnastni akademiki na dan prejamanja priznanja  13. 5.  2015(od desne proti levi):

Prof. dr. sc. Zlatko Kniewald (Emeritus Akademije),   Prof. dr. sc. Vladimir Andročec (Član Akademije in aktualni predsednik),   prof. dr. Vito Turk (Častni član Akademije),  in

Prof. dr. Peter Raspor, dr. h. c. mult.(Mednarodni član Akademije)

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica