Razpis volitev članov Senata UP FVZ, 2019-2023
Objavljeno 19. 06. 2019
fakulteta

Senat UP Fakultete za vede o zdravju je na 37. redni seji, ki je bila 17. 6. 2019, pri 4. točki dnevnega reda: Razpis volitev članov Senata UP FVZ, sprejel Sklep o razpisu rednih volitev za člane SENATA UP FVZ za mandatno obdobje 2019 – 2023.

I.

Redne volitve za člane Senata UP FVZ bodo v torek, 1. oktobra 2019, na seji Akademskega zbora UP FVZ.

II.

Predčasne volitve za člane Senata UP FVZ bodo v četrtek, 26. septembra 2019, od 9. do 12. ure na sedežu fakultete.

III.

Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 17. 6. 2019.

IV.

Volitve vodi in izvaja volilna komisija.

V.

Za izvedbo rednih volitev članov senata UP FVZ se imenuje volilna komisija v naslednji sestavi:

 

 1. ČLANI VOLILNE KOMISIJE
  1. mag. Barbara Bradaš Premrl, predsednica,
  2. doc. dr. Patrik Pucer, član,
  3. Alenka Sajovic, članica.
 2. NAMESTNIKI ČLANOV VOLILNE KOMISIJE
  1. Maja Šumanski Petrović, namestnica predsednice,
  2. Sandra Martinuč, namestnica članice,
  3. Kaja Teraž, namestnica članice.

VI.

Sestavni del sklepa o razpisu rednih volitev za člane senata UP FVZ je Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve Senata UP FVZ za mandatno obdobje 2019 - 2023, ki je priloga tega sklepa.

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica