Razvoj mentorske vloge v kliničnem okolju
Objavljeno 2. 10. 2014
študentsko

Na UP Fakulteti za vede o zdravju smo v četrtek, 25. 9. 2014, pred pričetkom študijskega leta 2014/2015 izvedli uvodno izobraževanje, ki je bilo namenjeno glavnim medicinskim sestram ter kliničnim mentorjem učnih zavodov za področje zdravstvene nege.

Izobraževanja z naslovom RAZVOJ MENTORSKE VLOGE V KLINIČNEM OKOLJU se je udeležilo 75 kliničnih mentorjev skupaj s šolskimi koordinatorji in predavatelji.

Cilj izobraževanja je bil v pridobivanju novega  znanja in razumevanju pomena medsebojne komunikacije ter poznavanja strategij poučevanja in učenja v kliničnem okolju. Vsebine sta predstavili doc. dr. Katarina Babnik in dr. Vesna Čuk, višja pred. Cilj učne delavnice, ki jo je s pomočjo sodelavcev Katedre za zdravstveno nego izvedel mag. Mirko Prosen, višji pred., je bil v povečevanju usposobljenosti kliničnih mentorjev za izvajanje mentorske vloge v kliničnem okolju.

V popoldanskem delu programa so sodelovali vsi šolski koordinatorji, ki so klinične mentorje seznanili z učnimi cilji  ter različnimi oblikami zbiranja dokazil in učne dokumentacije v izkustvenem portfoliju študenta po posameznih strokovnih področjih.

Z izmenjavo izkušenj in predlogi za reševanje problemov smo iskali priložnosti za izboljšave v klinični praksi. Pričakujemo, da bomo s povečevanjem znanja in spretnosti, lahko pomembno vplivali  na razvoj kompetenc in uspešnost kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege.

Evalvacija uvodnega izobraževanja je pokazala na visoko zadovoljstvo udeležencev s predstavljenimi vsebinami in načinom izvedbe.

Z tovrstnimi izobraževanji za različne ciljne skupine kliničnih mentorjev in drugih bomo nadaljevali v okviru vseživljenjskega izobraževanja in profesionalnega razvoja v zdravstveni  negi.

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica