Slovenski dan dietetikov in nutricionistov, 19. 9. 2014
Objavljeno 13. 02. 2014
študentsko

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
University of Primorska FACULTY OF HEALTH SCIENCES

in / and

STROKOVNO ZDRUŽENJE NUTRICIONISTOV IN DIETETIKOV SLOVENIJE

vabita na / invite to the

 19. SEPTEMBER 2014 / 19. SEPTEMBER 2014

NAPOVED PROGRAMA / PROGRAM ANNOUNCEMENT

ODDAJA PRISPEVKA / PAPER SUBMISSION

 

Po uspehu prve konference »Slovenski dan dietetike« leta 2012 želi UP FVZ z organizacijo 2. ZNANSTVENE KONFERENCE Z MEDNARODNO UDELEŽBO »SLOVENSKI DAN DIETETIKOV IN NUTRICIONISTOV« prispevati k izmenjavi znanj in utrditvi stroke, predvsem pa nadaljevati s prizadevanji v spodbujanju raziskovanja s področja dietetike in prehrane.

Cilji konference so:

 • predstaviti rezultate sodobnih raziskav s področja dietetike in prehrane,
 • krepitev sodelovanja med slovenskimi in evropskimi raziskovalnimi centri in šolami s področja dietetike in prehrane,
 • promocija znanstvenih dosežkov dietetike,
 • prenos znanj in izkušenj med prakso in znanstveno-raziskovalnim področjem,

Osrednje teme 2. znanstvene  konference so:

 • PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV,
 • KRONIČNE NENALEZLJIVE BOLEZNI  in
 • KAKOVOSTNO STARANJE.

Vpogled v aktualne trende na področju dietetike in prehrane bodo podali vabljeni predavatelji iz vrst vidnejših in uglednih nacionalnih in tujih strokovnjakov na področju dietetike, nutricionizma in prehrane.

Konferenca, ki bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku je namenjena raziskovalcem, visokošolskim  učiteljem  in strokovnjakom iz prakse s področja dietetike in povezanih strok pa tudi širši javnosti, ki jih obravnavane teme zanimajo.

 

 

Following the success of the first conference » Slovenian day of Dietitians” in 2012 the organizers of the 2nd scientific conference with international participation "SLOVENIAN DAY OF DIETICIANS AND NUTRITIONISTS" wish to contribute to the exchange of knowledge and consolidation of the profession, in particular, to encourage the research in the field of dietetics and nutrition.

The objectives of the conference are:

 • to present the results of contemporary research in the field of dietetics and nutrition
 • to strengthen cooperation between Slovenian and European research centres and educational institutions in the area of dietetics and nutrition
 • to promote scientific advances in dietetics
 • to transfer knowledge and experience across practice, science and research

The “fil rouge” of the second conference will connect three main themes:

 • NUTRITION IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE,
 • NONCOMMUNICABLE DISEASES, and
 • QUALITY AGING.

Eminent national and international invited speakers will provide the insight into current trends in the field of dietetics and nutrition.

The conference, to be held in Slovenian and English language, is intended for researchers, academia and experts in the field of of dietetic practice and related disciplines as well as the general public.

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica