Sodobna obravnava raka debelega črevesa in danke - Simpozij
Objavljeno 20. 09. 2016
fakulteta

Na UP Fakulteti za vede o zdravju bosta Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke EuropaColon Slovenija v sodelovanju z Obalnim društvom za boj proti raku organizirala simpozij za strokovno javnost, na katerem bodo strokovnjaki različnih vej medicine predstavili najsodobnejša dognanja s področja obravnave raka debelega črevesa in danke.

Simpozij z naslovom

Sodobna obravnava raka debelega črevesa in danke bo

v petek, 7. 10. 2016, od 9h do 16h,

v amfiteatralni predavalnici UPFakultete za vede o zdravju (3. ndastropje).

 

 Program simpozija Sodobna obravnava raka debelega črevesa in danke

 

Obe društvi z različnimi aktivnostmi skrbita za bolnike z rakavimi obolenji in za ozaveščanje še zdrave populacije ter tesno sodelujeta tudi s stroko s tega področja.

Na simpozij, ki so ga prijavili tudi na Zdravniško zbornico Slovenije in je točkovan z licenčnimi točkami, so vljudno vabljeni: družinski zdravniki, zdravniki internisti iz regionalnih bolnišnic Izola in Sežana, medicinske sestre, enterostomalne terapevtke, predstavniki NIJZ OE KP, program pa bo zagotovo zanimiv tudi za študente Fakultete za vede o zdravju.

 

Nanj ste vljudno vabljeni tudi predstavniki medijev.

 

Rak debelega črevesa in danke je eden najpogostejših rakov tako pri nas kot v svetu. Za njim v Sloveniji vsako leto na novo zboli več kot 1.500 ljudi. Kljub naporom številnih različnih strok v medicini je umrljivost za njim še vedno zelo visoka, skoraj polovična, in še vedno ima dobra polovica bolnikov ob diagnozi razširjeno obliko bolezni, ki pomeni za bolnika daljše in bolj naporno zdravljenje, pogosto pa tudi krajšo življenjsko dobo. Zato je zgodnje odkrivanje ena najpomembnejših nalog vseh, ki se kakorkoli ukvarjamo s tem rakom. Izmenjava znanja in ozaveščanje tako v strokovni kot splošni javnosti je eden od načinov, kako to dosegati v večji meri.

Med odmori bodo strokovnjaki na voljo za vsa vaša vprašanja.

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica