Sodobni koncepti cepljenj in preventive v sodobnem zdravstvenem varstvu, 19. 6. 2015
Objavljeno 17. 06. 2015
fakulteta

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 
vabi na

 

3. ZNANSTVENO IN STROKOVNO KONFERENCO Z MEDNARODNO UDELEŽBO

»SODOBNI KONCEPTI CEPLJENJ IN PREVENTIVE V OSNOVNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU«

 

Kdaj: 19. junij 2015

Kje: UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola

 

S konferenco želi UP Fakulteta za vede o zdravju opisati in pojasniti vlogo zdravstvene nege in dietetike v zagotavljanju javnega zdravja ter vlogo te stroke v javnozdravstvenem sistemu. Rdečo nit konference bodo predstavljali aktualni izzivi na področju primarne preventive, v osrednjem delu strnjeni z okroglo mizo z naslovom "Izzivi cepljenja v sodobni družbi: strokovne in laične dileme". Poleg vodilne teme, tj. prenosa sodobnih spoznanj s področja cepljenj, bo posebna pozornost namenjena področju vključevanja zdravstvene nege in dietetike kot temeljev preventive na področju osnovnega zdravstvenega varstva.

 

Osrednje teme konference so:

1)    ZDRAVSTVENA NEGA IN DIETETIKA KOT TEMELJ PREVENTIVE NA PODROČJU OSNOVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
•    vloga medicinske sestre v modelu referenčnih preventivnih ambulant,
•    vsebina in organizacija dela v zdravstveno vzgojnih centrih,
•    aktualne kompetence zobozdravstvene preventivne ambulante,
•    izkušnje in možnosti vključevanja medicinske sestre v preventivno zdravstveno varstvo žensk,

•    dobre prakse zdravstveno-vzgojnih programov za delovno aktivno prebivalstvo,           

•    vključevanje medicinske sestre v preventivne dejavnosti za otroke in mladino,
•    vloga dietetika v preventivi na področju osnovnega zdravstvenega varstva,

•    vloga medicinske sestre in dietetika v programih za promocijo zdravega staranja.

2)    PRENOS SODOBNIH SPOZNANJ S PODROČJA CEPLJENJ V PRAKSO
•    vključevanje medicinske sestre v izvajanje in promocijo cepljenja,
•    vplivi na odločanje o cepljenju ter izzivi in dileme pri odklanjanju cepljenj.


Konferenca je namenjena raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in strokovnjakom iz prakse s področja javnega zdravja in povezanih strok. 

Vabljeni bodo strokovnjaki zdravstvene nege, ki delujejo na področju javnega zdravja ter predstavniki povezanih strok, ki bodo predstavili svoje prispevke v sklopu plenarnega dela konference.
Konferenca je vpisana v evidenco strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj pri Zbornici - Zvezi pod sklepom št. 0093.
DODELITEV LICENČNIH TOČK! Za dodelitev licenčnih točk na Zdravniški zbornici lahko zaprosi vsak udeleženec sam na posebnem obrazcu (dostopen na: http://www.zdravniskazbornica.si/f/3575/vloga-za-dodelitev-kreditnih-tock-za-spipdf). Poleg obrazca je potrebno dodati program konference in potrdilo organizatorja o udeležbi. Zbornica dodeli licenčne točke individualno.


Za dodatne informacije prosimo pišite na conference@fvz.upr.si ali nas pokličite na tel. 05/ 66 26 477.

Vljudno vabljeni!

Napoved programa konference
Program konference
Oddaja prispevka_priporočila
Prijavni obrazec

Cenik kotizacij in način plačila

ČASTNI POKROVITELJ DOGODKA

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH

DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

(ZBORNICA - ZVEZA)

SPONZORJI DOGODKA

 

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica