Študij Fizioterapije odslej tudi na UP FVZ
Objavljeno 18. 01. 2019
fakulteta

Na prihajajočih informativnih dneh se Fakulteta za vede o zdravju predstavlja z novim univerzitetnim študijskim programom  Fizioterapija.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je 17. 1. 2019 podelil akreditacijo univerzitetnemu študijskemu programu 1. stopnje Fizioterapija Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju.

 

Gre za pomembno pridobitev fakultete, saj je akreditiran program EDINI UNIVERZITETNI študijski program s področja fizioterapije v Sloveniji. Fakulteta vpisuje prve študente že v študijskem letu 2019/2020, in sicer 30 mest za redni in 30 mest za izredni študij. V študijski program se lahko vpišejo maturanti s splošno maturo in dijaki z zaključeno poklicno maturo ter dodatnim izpitom iz enega od maturitetnih predmetov: biologija ali fizika. V kolikor kandidat omenjeni predmet opravlja v okviru poklicne mature, lahko izbere poljubni maturitetni predmet.

 

Program temelji na treh vsebinskih stebrih, ki obravnavajo mišično skeletne, internistične oz. kardio-respiratorne in nevrološke vsebine. Študij bodo poleg visokošolskih učiteljev, zaposlenih na Fakulteti za vede o zdravju, izvajali tudi priznani profesorji iz tujine in številni drugi strokovnjaki s področja ter specializiran fizioterapevtski kader.

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Fizioterapija je izobraziti fizioterapevta, kot neodvisnega zdravstvenega strokovnjaka, ki bo z usvojenimi interdisciplinarnimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja. Znal bo delovati na področju primarne preventive, zdravljenja in rehabilitacije. Poleg temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanj, bo diplomant poleg specialnih znanj obvladovanja postopkov in metod fizioterapevtske obravnave pridobil še znanja komunikacije, psihologije, managementa, raziskovanja in etike. Tak diplomant se bo zavedal svoje poklicne identitete in se po zaključku študija odločil za zaposlitev na področju svoje strokovne usposobljenosti ali za nadaljnje izobraževanje.

 

Zaradi specifičnih pogojev pri izvajanju praktičnega dela v času študija, morajo izbrani kandidati ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela.

 

Za več informacij pišite na info@fvz.upr.si

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica